Διαδρομή πλοήγησης

Πώς να χρησιμοποιείτε την κάρτα - Βέλγιο

Επείγοντα περιστατικά

Καλέστε το 100 ή το 112

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)
(Εθνικό Ίδρυμα Ασφάλισης Υγείας-Αναπηρίας)

Τηλ.: +32 2 739 73 21 (ολλανδικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά)
Τηλ.: +32 2 739 73 10 (ολλανδικά, αγγλικά, γαλλικά)
Τηλ.: +32 2 739 70 67 (Αγγλικά, Γαλλικά)
Τηλ.: +32 2 739 73 15 (ολλανδικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά)
Τηλ.: +32 2 739 73 16 (ολλανδικά, αγγλικά, γαλλικά)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Ιστότοπος: www.riziv.be (ολλανδικά), www.inami.be (γαλλικά)
Ιστότοπος βελγικής κυβέρνησης – υγεία


Περίθαλψη, κάλυψη και κόστος

Γιατροί

 • Πρέπει να πληρώσετε τον γιατρό κατά τη στιγμή της επίσκεψής σας, αλλά ίσως να μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι και του 75% της δαπάνης σας προσκομίζοντας την απόδειξη παροχής υπηρεσιών υγείας (“Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp”) σε τοπικό ασφαλιστικό ταμείο της επιλογής σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο γιατρός σάς έδωσε την απόδειξη (”Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp”) αναγράφοντας το ποσό που πληρώσατε.

Οδοντίατροι

 • Πρέπει να πληρώσετε τον οδοντίατρο κατά τη στιγμή της επίσκεψής σας, αλλά ίσως να μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι και του 75% της δαπάνης σας προσκομίζοντας την απόδειξη παροχής υπηρεσιών υγείας (“Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp”) σε τοπικό ασφαλιστικό ταμείο της επιλογής σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο οδοντίατρος σάς έδωσε την απόδειξη (”Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp”) αναγράφοντας το ποσό που πληρώσατε.

Νοσοκομειακή περίθαλψη

 • Δεν απαιτείται παραπεμπτικό γιατρού, και μπορείτε να επισκεφθείτε ειδικό γιατρό της επιλογής σας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο.
 • Αν δεν επιδείξετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ή πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης), θα πρέπει να πληρώσετε ολόκληρο το ποσό. Μπορείτε, ωστόσο, στη συνέχεια να ζητήσετε επιστροφή εξόδων από βελγικό ασφαλιστικό φορέα προσκομίζοντας την αρχική απόδειξη και αποδεικτικό πληρωμής στο τοπικό ασφαλιστικό ταμείο της επιλογής σας.

Συνταγογράφηση

 • Θα πρέπει να προσκομίζετε στο φαρμακείο την ιατρική συνταγή που σας χορηγεί ο γιατρός.
 • Στο φαρμακείο πρέπει να πληρώνετε το συνολικό κόστος της συνταγής. Το ποσοστό συμμετοχής του ασθενούς κυμαίνεται μεταξύ 0% και 80% της τιμής του φαρμάκου.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο φαρμακοποιός σάς έδωσε απόδειξη όπου καταγράφονται λεπτομερώς τα φάρμακα που αγοράσατε και η τιμή αγοράς τους. Με την απόδειξη αυτή μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων σας από βελγικά ασφαλιστικά ταμεία:

Ασθενοφόρα

 • Θα πληρώσετε ένα εφάπαξ ποσό που προσαυξάνεται με χρέωση ανά χιλιόμετρο. Το βελγικό ασφαλιστικό σύστημα επιστρέφει το 50% του κόστους.

Αερομεταφορά

 • Δεν υπάρχουν στοιχεία.

Επιστροφή εξόδων

Πηγαίνετε στο “ziekenfonds”, “mutualité” ή άλλον οργανισμό “organisme assureur” της επιλογής σας. Ζητήστε επιστροφή των εξόδων βάσει της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ή άλλου εγγράφου παρεχόμενου από τον φορέα ασφάλισης), σε συνδυασμό με τα επίσημα έγγραφα που σας χορηγήθηκαν από το άτομο ή τον φορέα που σας παρείχε την περίθαλψη.

Συνταγογράφηση

 • Κατάλογος φαρμάκων για τα οποία μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή εξόδων, στα ολλανδικά και τα γαλλικά

Περισσότερες πληροφορίες:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)
(Εθνικό Ίδρυμα Ασφάλισης Υγείας-Αναπηρίας)

Τηλ.: +32 2 739 73 21 (ολλανδικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά)
Τηλ.: +32 2 739 73 10 (ολλανδικά, αγγλικά, γαλλικά)
Τηλ.: +32 2 739 73 14 (ολλανδικά, αγγλικά, γαλλικά)
Τηλ.: +32 2 739 73 15 (ολλανδικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά)
Τηλ.: +32 2 739 73 16 (ολλανδικά, αγγλικά, γαλλικά)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Ιστότοπος: www.riziv.be (ολλανδικά), www.inami.be (γαλλικά)

Αν δεν μπορέσατε να ζητήσετε επιστροφή εξόδων κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο Βέλγιο, επικοινωνήστε με τον εθνικό ασφαλιστικό σας φορέα όταν επιστρέψετε στη χώρα σας.


Συμμετοχή του ασθενούς

Περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Ίδρυμα Ασφάλισης Υγείας-Αναπηρίας:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Τηλ.: +32 2 739 73 21 (ολλανδικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά)

Τηλ.: +32 2 739 73 23 (γαλλικά)

Τηλ.: +32 2 739 70 67 (ολλανδικά, αγγλικά, γαλλικά)

Τηλ.: +32 2 739 73 15 (ολλανδικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά)

Τηλ.: +32 2 739 73 16 (ολλανδικά, αγγλικά, γαλλικά)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Ιστότοπος: www.riziv.be (ολλανδικά), www.inami.be (γαλλικά)


Αιμοκάθαρση, οξυγονοθ/χημειοθεραπεία

 • Για αιμοκάθαρση: Βρείτε το πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης στον ιστότοπο Global Dialysis
 • Για οξυγονοθεραπεία: Επικοινωνήστε με ένα φαρμακείο της περιοχής όπου διαμένετε
 • Για χημειοθεραπεία: Επικοινωνήστε με έναν τοπικό ασφαλιστικό φορέα (σελίδες διαθέσιμες μόνο στα ολλανδικά και στα γαλλικά)

Πώς θα αποκτήσω την ΕΚΑΑ;

 • Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας φορέα ('ziekenfonds', 'mutualité' ή 'organisme assureur')
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έκδοση της ΕΚΑΑ
  • μέσω διαδικτύου
  • τηλεφωνικά
  • στα γραφεία του ασφαλιστικού σας φορέα

Πού γίνεται δεκτή η ΕΚΑΑ

 • Σχεδόν όλοι οι γιατροί και/ή τα νοσοκομεία αποδέχονται την ΕΚΑΑ
 • Μπορείτε να βρείτε μεμονωμένους παρόχους φροντίδας υγείας (γιατρούς, οδοντίατρους, νοσοκόμους κ.λπ.) ή νοσοκομεία στο Βέλγιο μέσω
  • της εφαρμογής 'Βρείτε πάροχο φροντίδας υγείας' (στα ολλανδικά ή στα γαλλικά)
  • των καταλόγων νοσοκομείων στον ιστότοπο της Βελγικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας (στα ολλανδικά ή τα γαλλικά)

Απώλεια ή κλοπή κάρτας;

Επικοινωνία για κατόχους κάρτας ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί στο Βέλγιο

Επικοινωνήστε με το βελγικό ασφαλιστικό σας ταμείο:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Εάν δεν γνωρίζετε ποιο είναι το βελγικό ασφαλιστικό σας ταμείο, επικοινωνήστε με το Εθνικό Ίδρυμα Ασφάλισης Υγείας-Αναπηρίας

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Τηλ.: +32 2 739 73 21 (ολλανδικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά)

Τηλ.: +32 2 739 73 23 (γαλλικά)

Τηλ.: +32 2 739 70 67 (αγγλικά, γαλλικά)

Τηλ.: +32 2 739 73 15 (ολλανδικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά)

Τηλ.: +32 2 739 73 16 (ολλανδικά, αγγλικά, γαλλικά)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Ιστότοπος: www.riziv.be (ολλανδικά), www.inami.be (γαλλικά)