Cesta

Jak průkaz používat - Belgie

Kam volat v naléhavých případech

Linka 100 nebo 112

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)
(belgický státní orgán příslušný pro zdravotní a invalidní pojištění)

tel.: +32 2 739 73 21 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)
tel.: +32 2 739 73 10 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)
tel.: +32 2 739 70 67 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)
tel.: +32 2 739 73 15 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)
tel.: +32 2 739 73 16 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Internetové stránky: www.riziv.be (nizozemsky), www.inami.be (francouzsky)
Stránky belgické vlády věnované zdravotnictví


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Náklady za péči se hradí na místě u lékaře. Kterákoli belgická zdravotní pojišťovna vám pak po předložení dokladu o zaplacení („Attestation de soins donnés“/ „Getuigschrift voor verstrekte hulp“) proplatí až 75 %.
 • U lékaře vždy žádejte o doklad o poskytnuté péči („Attestation de soins donnés“ / „Getuigschrift voor verstrekte hulp“), na kterém musí být uvedena cena lékařského výkonu.

Zubaři

 • Náklady za péči hradíte na místě ve stomatologické ordinaci. Kterákoli belgická zdravotní pojišťovna vám pak po předložení dokladu o zaplacení („Attestation de soins donnés“ / „Getuigschrift voor verstrekte hulp“) proplatí až 75 %.
 • U zubaře vždy žádejte o doklad o poskytnuté péči („Attestation de soins donnés“ / „Getuigschrift voor verstrekte hulp“), na kterém musí být uvedena cena lékařského výkonu.

Nemocniční péče

Léky na předpis

Záchranná služba

 • Pacient hradí paušální poplatek a jednotkovou cenu za ujeté kilometry. Pojišťovna obvykle hradí 50 %.

Letecká záchranná služba

 • Informace nejsou k dispozici.

Proplácení nákladů

Obrátit se můžete na kteroukoli zdravotní pojišťovnu („ziekenfonds“, „mutualité“ či „organisme assureur“). O proplacení nákladů můžete zažádat na základě evropského průkazu zdravotního pojištění (či jiného průkazu zdravotního pojištění). K tomu je třeba doložit doklad o poskytnutí lékařské péče či provedení lékařského zákroku, který vám vydá ošetřující lékař či příslušné zařízení.

Léky na předpis

Podrobnější informace:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)
(belgický státní orgán příslušný pro zdravotní a invalidní pojištění)

tel.: +32 2 739 73 21 (anglicky, francouzsky, německy a nizozemsky)
tel.: +32 2 739 73 10 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)
tel.: +32 2 739 73 14 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)
tel.: +32 2 739 73 15 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)
tel.: +32 2 739 73 16 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Internetové stránky: www.riziv.be (nizozemsky), www.inami.be (francouzsky)

Pokud jste o proplacení nákladů na zdravotní péči nepožádali během pobytu v Belgii, požádejte o to po návratu domů svou zdravotní pojišťovnu.


Finanční spoluúčast

Podrobnější informace:

Belgický státní orgán příslušný pro zdravotní a invalidní pojištění:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

tel.: +32 2 739 73 21 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)

tel.: +32 2 739 73 23 (francouzsky)

tel.: +32 2 739 70 67 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)

tel.: +32 2 739 73 15 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)

tel.: +32 2 739 73 16 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)

e-mail: rir@riziv.fgov.be
Internetové stránky: www.riziv.be (nizozemsky), www.inami.be (francouzsky)


Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Dialýza: seznam dialyzačních středisek najdete na stránkách Global Dialysis
 • Oxygenoterapie: obraťte se na lékárnu v místě, kde se v Belgii zdržujete
 • Chemoterapie: kontaktujte místní zdravotní pojišťovnu (internetové stránky pouze v nizozemštině nebo ve francouzštině)

Jak o vydání průkazu požádat?

 • Obraťte se na svou belgickou zdravotní pojišťovnu („ziekenfonds“, „mutualité“ či „organisme assureur“).
 • O evropský průkaz zdravotního pojištění si můžete zažádat
  • internetovým formulářem
  • telefonicky
  • na pobočce zdravotní pojišťovny

Zdrav. zařízení přijímající průkaz

 • Téměř všechny lékaři a nemocnice akceptují evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • Jednotlivá belgická zdrav. zařízení (lékaře, zubní lékaře, zdravotní sestry atd.) najdete v

Ztráta průkazu

Kontaktní informace pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Belgii

Obraťte se na vaši belgickou zdravotní pojišťovnu.

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Pokud nevíte, která zdravotní pojišťovna v Belgii to je, obraťte se na belgický státní orgán příslušný pro zdravotní a invalidní pojištění.

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

tel.: +32 2 739 73 21 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)

tel.: +32 2 739 73 23 (francouzsky)

tel.: +32 2 739 70 67 (anglicky, francouzsky)

tel.: +32 2 739 73 15 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)

tel.: +32 2 739 73 16 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Internetové stránky: www.riziv.be (nizozemsky), www.inami.be (francouzsky)