Навигационна пътека

Непредвидено лечение - Белгия

Спешни случаи

Позвънете на тел. 100 или 112

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(Национален институт за здравно осигуряване и осигуряване срещу увреждания)

Тел.: +32 2 739 73 21 (нидерландски, френски, английски, немски)
Тел.: +32 2 739 73 10 (нидерландски, английски, френски)
Тел.: +32 2 739 73 14 (нидерландски, английски, френски)
Тел.: +32 2 739 73 15 (нидерландски, английски, френски, немски)
Тел.: +32 2 739 73 16 (нидерландски, френски, английски)

Ел. адрес: rir@riziv.fgov.be
Уебсайт: www.riziv.be (нидерландски) www.inami.be (френски)
Портал на правителството на Белгия – здравеопазване

Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Трябва да заплатите на лекаря на място, но можете да поискате възстановяване на до 75 % от сумата, като представите получения от вас документ „Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“ в здравноосигурителна каса по ваш избор.
 • Когато плащате, уверете се, че лекарят ви дава зелена разписка (Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp), в която е посочена платената сума.

Зъболекари

 • Трябва да заплатите на зъболекаря на място, но можете да поискате възстановяване на до 75 % от сумата, като представите получения от вас документ „Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“ в здравноосигурителна каса по ваш избор.
 • Когато плащате, уверете се, че зъболекарят ви дава разписка (Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp), в която е посочена платената сума.

Болнично лечение

 • Не ви е нужно направление от лекар. Можете да се прегледате при специалист по ваш избор в която и да е болница.
 • Ако не представите вашата Европейска здравноосигурителна карта (или временно удостоверение, заместващо картата), ще трябва да заплатите пълната сума. Все пак можете да поискате тя да ви бъде възстановена по-късно от някоя белгийска здравноосигурителна каса, като представите фактурата и доказателство за плащане.

Рецепти

 • Ще трябва да представите рецепта от лекар в аптеката.
 • Трябва да заплатите лекарствата си. Разходите на пациента могат да варират от 0 % до 80 % от цената на лекарството.
 • Уверете се, че аптекарят ви е дал разписка, в която е посочено закупеното от вас лекарство и платената сума. С нея можете да поискате възстановяване на разходите от някоя белгийска здравноосигурителна каса.

Линейка

 • Заплащате определена сума плюс такса на километър. Белгийската обществена система за здравно осигуряване възстановява 50 % от разходите.

Въздушна спешна помощ

 • Няма налична информация.

Възстановяване на разходи

Свържете се със службата за здравни грижи в отдела за международни отношения към Националния институт за здравно осигуряване и осигуряване срещу увреждания (INAMI/RIZIV) за съвет как да поискате възстановяване на разходите си в Белгия.

Рецепти

За повече информация:

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(Национален институт за здравно осигуряване и осигуряване срещу увреждания)

Тел.: +32 2 739 73 21 (нидерландски, френски, английски, немски)
Тел.: +32 2 739 73 10 (нидерландски, английски, френски)
Тел.: +32 2 739 73 14 (нидерландски, английски, френски)
Тел.: +32 2 739 73 15 (нидерландски, английски, френски, немски)
Тел.: +32 2 739 73 16 (нидерландски, френски, английски)

Ел. адрес: rir@riziv.fgov.be
Уебсайт: www.riziv.be (нидерландски) www.inami.be (френски)

Ако не можете да изпратите заявление за възстановяване на разходите по време на престоя си в Белгия, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция при завръщането си във вашата страна.

Информация за доплащане

За повече информация:

Национален институт за здравно осигуряване и осигуряване срещу увреждания:

NIHDI (en) - RIZIV (nl) - INAMI (fr) - LIKIV (de)

Тел.: +32 2 739 73 21 (нидерландски, френски, английски, немски)

Тел.: +32 2 739 73 14 (нидерландски, английски, френски)

Тел.: +32 2 739 73 15 (нидерландски, английски, френски, немски)

Тел.: +32 2 739 73 16 (нидерландски, френски, английски)

Тел.: +32 2 739 73 10 (нидерландски, английски, френски)

Ел. адрес: rir@riziv.fgov.be

Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • За диализа: Открийте най-близкия център за диализа на сайта Global Dialysis
 • За кислородна терапия: Свържете се с аптека на мястото, в което сте отседнали
 • За химиотерапия: Свържете се с обществена здравноосигурителна каса — на нидерландски или на френски

Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадени в Белгия

Национален институт за здравно осигуряване и осигуряване срещу увреждания

NIHDI (en) - RIZIV (nl) - INAMI (fr) - LIKIV (de)

Тел.: +32 2 739 73 21 (нидерландски, френски, английски, немски)

Тел.: +32 2 739 73 14 (нидерландски, английски, френски)

Тел.: +32 2 739 73 15 (нидерландски, английски, френски, немски)

Тел.: +32 2 739 73 16 (нидерландски, френски, английски)

Тел.: +32 2 739 73 10 (нидерландски, английски, френски)

Ел. адрес: rir@riziv.fgov.be


  Споделяне

 • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+