Навигационна пътека

Непредвидено лечение - Белгия

Спешни случаи

Позвънете на тел. 100 или 112.

INAMI (френски) / RIZIV (нидерландски)
(Национален институт за здравно осигуряване и осигуряване срещу увреждания)

Тел.: +32 2 739 73 21 (нидерландски, френски, английски, немски)
Тел.: +32 2 739 73 10 (нидерландски, английски, френски)
Тел.: +32 2 739 73 14 (нидерландски, английски, френски)
Тел.: +32 2 739 73 15 (нидерландски, английски, френски, немски)
Тел.: +32 2 739 73 16 (нидерландски, френски, английски)

Ел. адрес: rir@riziv.fgov.be
Уебсайт: www.riziv.be (нидерландски); www.inami.be (френски)
Портал на правителството на Белгия – здравеопазване


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Трябва да заплатите на лекаря на място, но бихте могли да поискате възстановяване на до 75 % от сумата, ако представите получения от вас документ Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp в местна здравноосигурителна каса по ваш избор.
 • Когато плащате, уверете се, че лекарят ви дава зелена разписка (Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp), в която е посочена платената сума.

Зъболекари

 • Трябва да заплатите на зъболекаря на място, но бихте могли да поискате възстановяване на до 75 % от сумата, ако представите получения от вас документ Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp в местна здравноосигурителна каса по ваш избор.
 • Когато плащате, уверете се, че зъболекарят ви дава разписка (Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp), в която е посочена платената сума.

Болнично лечение

 • Не ви е нужно направление от лекар. Можете да се прегледате при специалист по ваш избор в която и да е болница.
 • Ако не представите вашата Европейска здравноосигурителна карта (или временно удостоверение, заместващо картата), ще трябва да заплатите пълната сума. Все пак можете да поискате тя да ви бъде възстановена по-късно от някоя белгийска здравноосигурителна каса, като представите фактурата и доказателство за плащане.

Рецепти

 • Трябва да представите рецепта от лекар в аптеката.
 • Трябва да заплатите лекарствата си. Разходите на пациента могат да варират от 0 % до 80 % от цената.
 • Уверете се, че аптекарят ви е дал разписка, в която е посочено закупеното от вас лекарство и платената сума. С нея можете да поискате възстановяване на разходите от някоя белгийска здравноосигурителна каса.

Линейка

 • Заплащате определена сума плюс такса на километър. Белгийската обществена система за здравно осигуряване възстановява 50 % от разходите.

Въздушна спешна помощ

 • Няма налична информация.

Възстановяване на разходи

Отидете в “ziekenfonds”, “mutualité” или друг “organisme assureur” по ваш избор. Поискайте възстановяване на разходите за лечение въз основа на ЕЗОК (или друг документ, издаден от вашата здравноосигурителна институция), като представите оригиналните документи, издадени ви от лицето или организацията, предоставили лечението.

Рецепти

За повече информация:

INAMI (френски) / RIZIV (нидерландски)
(Национален институт за здравно осигуряване и осигуряване срещу увреждания)

Тел.: +32 2 739 73 21 (нидерландски, френски, английски, немски)
Тел.: +32 2 739 73 10 (нидерландски, английски, френски)
Тел.: +32 2 739 73 14 (нидерландски, английски, френски)
Тел.: +32 2 739 73 15 (нидерландски, английски, френски, немски)
Тел.: +32 2 739 73 16 (нидерландски, френски, английски)

Ел. адрес: rir@riziv.fgov.be
Уебсайт: www.riziv.be (нидерландски); www.inami.be (френски)

Ако не можете да изпратите заявление за възстановяване на разходите по време на престоя си в Белгия, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция при завръщането си във вашата страна.


Доплащане от пациента

За повече информация:

Национален институт за здравно осигуряване и осигуряване срещу увреждания:

NIHDI (английски) - RIZIV (нидерландски) - INAMI (френски) - LIKIV (немски)

Тел.: +32 2 739 73 21 (нидерландски, френски, английски, немски)

Тел.: +32 2 739 73 14 (нидерландски, английски, френски)

Тел.: +32 2 739 73 15 (нидерландски, английски, френски, немски)

Тел.: +32 2 739 73 16 (нидерландски, френски, английски)

Тел.: +32 2 739 73 10 (нидерландски, английски, френски)

Ел. адрес: rir@riziv.fgov.be


Диализа, кислородо-/химиотерапия
 • За диализа: открийте най-близкия център за диализа на сайта Global Dialysis.
 • За кислородна терапия: свържете се с аптека там, където сте отседнали.
 • За химиотерапия: свържете се с обществена здравноосигурителна каса — информация само на нидерландски или френски.

Изгубена или открадната карта

Информация за контакти за притежателите на ЕЗОК, издадена в Белгия

Свържете се с вашата белгийска здравноосигурителна каса.

Ако не знаете коя е вашата белгийска здравноосигурителна каса, свържете се с Националния институт за здравно осигуряване и осигуряване срещу увреждания.

NIHDI (английски) - RIZIV (нидерландски) - INAMI (френски) - LIKIV (немски)

Тел.: +32 2 739 73 21 (нидерландски, френски, английски, немски)

Тел.: +32 2 739 73 14 (нидерландски, английски, френски)

Тел.: +32 2 739 73 15 (нидерландски, английски, френски, немски)

Тел.: +32 2 739 73 16 (нидерландски, френски, английски)

Тел.: +32 2 739 73 10 (нидерландски, английски, френски)

Ел. адрес: rir@riziv.fgov.be