Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Rakúsko

Stav núdze

Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Navštívite lekára, ktorý má zmluvu s jednou z regionálnych pobočiek zdravotnej poisťovne v Rakúsku (Gebietskrankenkasse). Títo poskytujú služby bezplatne. Na ambulancii majú zvyčajne nápis „Kassenarzt“ (zmluvný lekár) alebo „Alle Kassen“.

Zubní lekári

 • V rámci štátneho systému zdravotnej starostlivosti je dostupné len obmedzené množstvo stomatologických ošetrení.
 • Zubní lekári, ktorí majú zmluvy s poisťovňou Gebietskrankenkasse , vám za služby nebudú účtovať poplatky. Na ambulancii majú zvyčajne nápis „Kassenarzt“ (zmluvný lekár) alebo „Alle Kassen“.

Nemocničná liečba

 • V nemocniciach, ktoré majú zmluvu s „Landesgesundheitsfonds“ (univerzitné a krajské nemocnice), je liečba bezplatná.
 • Vyžaduje sa odporúčanie od lekára (okrem urgentných prípadov).
 • Za prvých 28 dní pobytu v nemocnici sa účtuje denný poplatok. Tento poplatok sa môže líšiť v závislosti od spolkovej krajiny (v roku 2015 od 12 EUR do 20,10 EUR).
 • Podrobné informácie (v nemčine) o nemocniciach poskytujúcich akútnu starostlivosť a ich službách: Österreichischer Spitalkompass.

Predpisy

 • Platí sa poplatok za predpis, ktorý je v súčasnosti 5,55 EUR (2015).
 • Predpísané lieky sú k dispozícii v ktorejkoľvek lekárni (štandardná cena).
 • Vyhľadávanie lekární (v nemčine).

Sanitné vozidlo

 • Nevyhnutná preprava je predmetom poistenia.

Letecká zdravotnícka pomoc

Úhrada

 • Ak ste museli zaplatiť za ošetrenie, pretože ste si vybrali lekára, ktorý nemá zmluvu s regionálnou pobočkou zdravotnej poisťovne v Rakúsku (niekedy majú na ambulancii nápis „Wahlarzt“ alebo Keine Kassen"), môžete požiadať o preplatenie nákladov až do výšky 80 % sumy, ktorú by za rovnaké ošetrenie zaplatila zdravotná poisťovňa zmluvnému lekárovi.
 • Žiadosť o úhradu predložte priamo jednej z pobočiek rakúskej zdravotnej poisťovne Gebietskrankenkassen.
 • K žiadosti pripojte originály faktúr. Nezabudnite si uschovať kópie všetkých predložených dokumentov.
 • Nepodarilo sa vám podať žiadosť o úhradu nákladov počas vášho pobytu? Obráťte sa so žiadosťou na svoju zdravotnú poisťovňu po návrate domov.

Údaje o spolufinancovaní

Nemocničná liečba

 • Za pobyt pacienta v nemocnici sa účtuje poplatok, ktorý sa líši v závislosti od spolkovej krajiny (v roku 2015 od 12 EUR do 20,10 EUR).
 • Tento príspevok sa požaduje za maximálne 28 kalendárnych dní za kalendárny rok.

Predpisy

Za predpis sa platí poplatok: jeho aktuálna výška je (v roku 2015): 5,55 EUR

Zdravotnícke pomôcky a prístroje

 • Zdravotnícke pomôcky a prístroje (napr. okuliare, ortopedická vložky do obuvi) možno získať na základe lekárskeho predpisu.
 • Poistenci sa musia podieľať na nákladoch určitým podielom, ktorý je vo všeobecnosti 10 % nadobúdacích nákladov a v súčasnosti minimálne 31 EUR, resp. v prípade okuliarov 93 EUR (2015).

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Rakúsku


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+