Ścieżka nawigacji

Nieplanowane leczenie medyczne - Austria

W sytuacjach nadzwyczajnych

Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze

 • Udaj się do lekarza, który zawarł umowę z jedną z regionalnych kas chorych (Gebietskrankenkasse) – jego usługi są bezpłatne. Na gabinecie takiego lekarza zwykle znajduje się tabliczka Kassenarzt (lekarz, który podpisał umowę w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej) lub Alle Kassen (wszystkie kasy chorych).

Dentyści

 • Świadczenia dentystyczne oferowane w ramach systemu publicznej służby zdrowia są ograniczone.
 • Dentyści, którzy zawarli umowy z Gebietskrankenkasse, nie pobiorą od Ciebie żadnej opłaty. Na gabinetach takich dentystów zwykle znajduje się tabliczka Kassenarzt (dentysta, który podpisał umowę w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej) lub Alle Kassen (wszystkie kasy chorych).

Leczenie szpitalne

 • Leczenie w szpitalu, który zawarł umowę z Landesgesundheitsfonds (szpitale uniwersyteckie i szpitale regionalne), jest bezpłatne.
 • Przyjęcie do szpitala wymaga skierowania od lekarza (z wyjątkiem nagłych przypadków).
 • Za każdy z pierwszych 28 dni pobytu w szpitalu naliczana jest opłata. Jej wysokość może być różna w zależności od kraju związkowego (w 2015 r. wahała się od 12 do 20,10 euro).
 • Szczegółowe informacje (w j. niem.) o szpitalach dyżurnych oraz rodzaju i zakresie udzielanych przez nie świadczeń zdrowotnych: Österreichischer Spitalskompass

Recepty

 • Opłata za receptę wynosi aktualnie (w 2015 r.) 5,55 euro.
 • Lekarstwa na receptę dostępne są w każdej aptece za standardową opłatą.
 • Znajdź aptekę (w j. niem.)

Pogotowie

 • Ubezpieczenie pokrywa koszty niezbędnego transportu karetką.

Ratownictwo lotnicze

Zwrot kosztów

 • Jeśli musiałeś ponieść koszty leczenia, ponieważ wybrałeś lekarza, który nie podpisał umowy z żadną z austriackich kas chorych (na gabinecie w takim wypadku czasami wisi tabliczka Wahlarzt lub Keine Kassen), możesz uzyskać zwrot maksymalnie 80 proc. kosztów, jakie ubezpieczyciel poniósłby za świadczenia zdrowotne udzielone przez lekarza mającego umowę z kasą chorych.
 • O zwrot kosztów zwróć się bezpośrednio do jednej z regionalnych kas chorych – Gebietskrankenkassen.
 • Do wniosku o zwrot kosztów dołącz oryginały rachunków. Zachowaj kopie wszystkich wysłanych dokumentów.
 • Jeśli nie byłeś w stanie przedstawić wniosku o zwrot kosztów podczas pobytu w Austrii, skontaktuj się w tej sprawie ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Udział pacjenta w kosztach

Leczenie szpitalne

 • Za każdy dzień pobytu w szpitalu naliczana jest opłata, która różni się w zależności od kraju związkowego (w 2015 r. wahała się od 12 do 20,10 euro).
 • Pacjent nie płaci za więcej niż 28 dni pobytu w szpitalu na rok kalendarzowy.

Recepty

Opłata za receptę – aktualnie (w 2015 r.): 5,55 euro.

Pomoc medyczna i wyroby medyczne

 • Pomoc medyczną i wyroby medyczne (np. okulary, wkładki ortopedyczne) można uzyskać na receptę od lekarza.
 • Osoby ubezpieczone muszą uiścić częściową opłatę, która zazwyczaj wynosi 10 proc. kosztów świadczenia zdrowotnego lub wyrobu – aktualnie (w 2015 r.) jest to co najmniej 31 euro, a w przypadku okularów – 93 euro.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

 • Na tego rodzaju zabiegi należy umówić się w placówce medycznej, która zawarła odpowiednią umowę z kasą chorych.
 • Informacji na temat tych placówek mogą udzielić regionalne kasy chorych.
 • Informacje na temat zabiegów dializy (w j. niem.): http://www.nephro-zentren.at
 • Tlenoterapia (w j. niem.): Wiedeńska Regionalna Kasa Chorych

W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych w Austrii


  Podziel się

 • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+