Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Niet-geplande zorg - Oostenrijk

Noodsituaties

Online-Ratgeber: meertalige gids voor bezoekers (met o.m. contactadressen in geval van nood en ziekte, en een Nederlands-Duits "Eerste-hulp-woordenboek")

Behandelingen en kosten

Artsen

 • U moet een dokter raadplegen die een overeenkomst heeft met een van de Oostenrijkse regionale zorgverzekeraars (Gebietskrankenkasse); zij behandelen u gratis. Deze artsen hebben meestal een bord waarop "Kassenarzt" (aan één bepaalde verzekering gebonden arts) staat, of "Alle Kassen" (een arts die onder het openbare stelsel valt).

Tandartsen

 • Slechts een beperkt aantal behandelingen valt onder het openbaar zorgstelsel.
 • Als de tandarts een overeenkomst met de Gebietskrankenkasse heeft, betaalt u voor zo'n behandeling niets. Deze tandartsen hebben meestal een bord waarop "Kassenarzt" (aan één bepaalde verzekering gebonden tandarts) staat, of "Alle Kassen" (een tandarts die onder het openbare stelsel valt).

Ziekenhuisopname

 • Opname in het ziekenhuis is gratis als het ziekenhuis een overeenkomst met het "Landesgesundheitsfonds" heeft (het heet dan meestal "Landeskrankenhaus").
 • U hebt een verwijsbrief van een dokter nodig (behalve in noodgevallen).
 • U bent een dagvergoeding verschuldigd voor de eerste 28 dagen in het ziekenhuis.

Geneesmiddelen

 • U kunt geneesmiddelen op doktersvoorschrift afhalen bij elke willekeurige apotheek.
 • Voor geneesmiddelen op doktersvoorschrift gelden vaste prijzen.

Ambulance

 • Noodzakelijk ambulancevervoer is gedekt.

Luchtambulance

 • Geen informatie beschikbaar.

Online-Ratgeber: meertalige gids voor bezoekers (met o.m. contactadressen in geval van nood en ziekte, en een Nederlands-Duits "Eerste-hulp-woordenboek")

Terugbetalingen

Als u voor uw behandeling betaald heeft kunt u maximaal 80% van de kosten vergoed krijgen. De resterende 20% wordt niet vergoed in Oostenrijk, maar u kunt bij thuiskomst uw eigen zorgverzekering/mutualiteit wel om terugbetaling vragen.

U moet uw terugbetalingsverzoek indienen bij een van de Oostenrijkse regionale zorgverzekeraars, de Gebietskrankenkassen.

U moet het terugbetalingsverzoek samen met het origineel van het recept indienen. Bewaar een kopie van alles wat u opstuurt.

Hebt u tijdens uw verblijf in Oostenrijk niet om vergoeding kunnen vragen? Neem dan bij thuiskomst contact op met uw zorgverzekeraar.

 


  Share

 • Twitter Facebook Delen op Google+