Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kif tuża l-karta - L-Awstrija

Emerġenza


Kura, kopertura u spejjeż

Tobba

 • Ikkonsulta tabib b'kuntratt ma' wieħed milll-uffiċċji reġjonali tal-assikurazzjoni tas-saħħa tal-Awstrija (Gebietskrankenkasse). Is-servizzi tagħhom huma bla ħlas. Normalment ikollhom is-sinjali "Kassenarzt" (tabib b'kuntratt) jew "Alle Kassen".

Dentisti

 • Hemm firxa limitata ta' kura tas-snien disponibbli taħt is-sistema tal-kura tas-saħħa tal-istat.
 • Id-dentisti li għandhom kuntratt ma’ uffiċċju reġjonali tal-assikurazzjoni tas-saħħa mhux se jitolbuk tħallas. Normalment ikollhom is-sinjali "Kassenarzt" (tabib b'kuntratt) jew "Alle Kassen".

Kura fi sptar

 • Il-kura (fil-kategorija ta' prezz ġenerali) hi bla ħlas fl-isptarijiet tal-universitajiet u dawk reġjonali li għandhom kuntratt mal-fond tal-kura tas-saħħa tal-istat federali kkonċernat ("Landesgesundheitsfonds")
 • Hu meħtieġ riferiment mingħand tabib (ħlief f'emerġenza).
 • Hemm tariffa ta' kuljum għall-ewwel 28 jum fl-isptar. It-tariffa tvarja minn stat federali għal ieħor (minn €1370 għal €21.90 fl-2018).
 • Fuq Österreichischer Spitalskompass issib informazzjoni dettaljata (bil-Ġermaniż) dwar il-kura akuta fl-isptarijiet u s-servizzi tagħhom.
 • Punt ta’ kuntatt tal-mobilità tal-pazjenti

Riċetti tat-tabib

 • Trid titħallas tariffa tar-riċetta, li bħalissa hi €6 (2018).
 • Il-mediċini bir-riċetta huma disponibbli fl-ispiżeriji kollha (prezz standard).
 • Fittex għall-ispiżeriji (bil-Ġermaniż)

Ambulanza

Ambulanza bl-ajru


Rimborż

 • Jekk kellek tħallas għall-kura tiegħek għax it-tabib li għażilt ma kienx b'kuntratt mal-uffiċċji tal-assikurazzjoni tas-saħħa reġjonali tal-Awstrija (xi kultant ikun hemm sinjal li juri "Wahlarzt" jew "Keine Kassen") tista' titlob sa 80% tal-ammont li kienet se tħallas l-istituzzjoni tal-assikurazzjoni tas-saħħa għal kura minn tabib b'kuntratt.
 • Għandek titlob għar-rimborż direttament mingħand wieħed mill-uffiċċji tal-assikurazzjoni tas-saħħa fl-Awstrija, il-Gebietskrankenkassen.
 • Ikollok tibgħat l-irċevuti oriġinali mat-talba tiegħek. Żomm kopji ta' kull ma tibgħat.
 • Ma tistax tissottometti talba għar-rimborż waqt iż-żjara tiegħek? Mela ikkuntattja l-fornitur nazzjonali tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek hekk kif tasal pajjiżek.

Kontribuzzjoni tal-pazjent

Kura fi sptar

 • Hemm tariffa għal permanenza in-patient fl-isptar. Din tvarja minn stat federali għal ieħor (minn €13.70 għal €21.90 fl-2018).
 • Mhux se jkollok tħallas tariffa għal aktar minn 28 jum kalendarju f'sena kalendarja.

Riċetti tat-tabib

Hemm tariffa tar-riċetta - bħalissa (fl-2018): €6

Apparat u tagħmir mediku

 • L-apparat u t-tagħmir mediku (eż. nuċċalijiet jew suletti ortopediċi taż-żarbun) jista’ jinkiseb b'riċetta tat-tabib.

 • Jekk int assikurat, trid tħallas parti mill-ispiża - ġeneralment 10% tal-ispejjeż tax-xiri, u bħalissa tal-inqas €34.20, jew għan-nuċċalijiet, €102.60 (2018)


Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

 • Kura bħal din trid tingħata f'istituzzjoni li għandha kuntratt xieraq.
 • Għal informazzjoni dwar l-istituzzjonijiet ikkonċernati, ikkuntattja uffiċċju reġjonali tal-assikurazzjoni tas-saħħa.
 • Informazzjoni dwar id-dijaliżi (bil-Ġermaniż)
 • Provvista ta' ossiġenu (bil-Ġermaniż)

Kif napplika għal EHIC?

 • Mhi disponibbli ebda informazzjoni speċifika għall-Awstrija.

Fejn jaċċettaw l-EHIC


Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għad-detenturi tal-EHICs li jinħarġu fl-Awstrija