Naršymo kelias

Kaip naudotis kortele - Austrija

Būtinoji medicinos pagalba


Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Gydytojai

 • Kreipkitės į gydytoją, sudariusį sutartį su viena iš Austrijos regioninių sveikatos draudimo įstaigų (Gebietskrankenkasse). Jų paslaugos nemokamos. Tokie gydytojai paprastai turi iškabas „Kassenarzt“ (pagal sutartį dirbantis gydytojas) arba „Alle Kassen“.

Odontologai

 • Valstybinėje sveikatos priežiūros sistemoje teikiama tik nedidelė dalis dantų gydymo paslaugų.
 • Odontologai, sudarę sutartį su regionine sveikatos draudimo įstaiga, sąskaitos jums nepateiks. Tokie gydytojai paprastai turi iškabas „Kassenarzt“ (pagal sutartį dirbantis gydytojas) arba „Alle Kassen“.

Gydymas ligoninėje

 • Gydymas (bendrosios kainų kategorijos) nemokamas universitetinėse ir regioninėse ligoninėse, sudariusiose sutartį su atitinkamos federacinės žemės sveikatos draudimo fondu („Landesgesundheitsfonds“).
 • Būtinas gydytojo siuntimas (išskyrus būtinosios pagalbos atvejus).
 • Už pirmas 28 dienas ligoninėje reikia mokėti dienos mokestį. Mokestis įvairiose federacinėse žemėse skiriasi (2017 m. nuo 13,20 EUR iki 21,50 EUR).
 • Išsami informacija (vokiečių k.) apie intensyviosios priežiūros ligonines ir jų paslaugas pateikiama svetainėje Österreichischer Spitaskompass.
 • Pacientų judumo kontaktinis punktas

Receptai

 • Reikia sumokėti recepto mokestį, šiuo metu (2017 m.) jis sudaro 5,85 EUR.
 • Receptinių vaistų galima įsigyti bet kurioje vaistinėje (už standartinę kainą).
 • Vaistinių paieška (vokiečių k.).

Greitoji pagalba

 • Būtino vežimo greitosios pagalbos automobiliu išlaidos padengiamos.
 • Vežimo išlaidos

Oro greitoji pagalba


Kompensavimas

 • Jeigu už gydymą jums reikėjo mokėti, nes pasirinkote gydytoją, kuris nėra sudaręs sutarties su Austrijos regioninėmis sveikatos draudimo įstaigomis (kartais būna iškaba „Wahlarzt“ arba „Keine Kassen“), galite paprašyti kompensuoti iki 80 % sumos, kurią sveikatos draudimo įstaiga būtų sumokėjusi už paslaugas, kurias teikia pagal sutartį dirbantis gydytojas.
 • Kompensacijos reikia prašyti tiesiogiai iš Austrijos ligonių kasos („Gebietskrankenkassen“).
 • Kartu su prašymu nusiųskite čekių originalus. Pasidarykite visų siunčiamų dokumentų kopijas.
 • Negalėjote pateikti kompensacijos prašymo, kol lankėtės šalyje? Tuomet grįžęs kreipkitės į savo šalies sveikatos draudimo įstaigą.

Paciento mokama dalis

Gydymas ligoninėje

 • Už stacionarinį gydymą ligoninėje imamas mokestis, kuris įvairiose federacinėse žemėse yra skirtingas (2017 m. 13,20–21,50 EUR).
 • Šį mokestį reikia mokėti ne daugiau kaip už 28 kalendorines dienas per metus.

Receptai

Taikomas recepto mokestis. Šiuo metu (2017 m.) jis yra 8,85 EUR.

Pagalbinės medicininės priemonės ir įtaisai

 • Pagalbinių medicininių priemonių ir įtaisų (pvz., akinių, ortopedinių batų įdėklų) galima įsigyti turint gydytojo receptą.
 • Apdraustieji turi sumokėti dalį išlaidų – paprastai 10 % įsigijimo kainos, o šiuo metu (2017 m.) ne mažiau kaip 33,20 EUR arba, jei perkami akiniai, – 99,60 EUR.

Dializė, deguonis ir chemoterapija

 • Dėl tokio gydymo būtina susitarti su atitinkamą sutartį sudariusia įstaiga.
 • Informacijos apie tinkamas įstaigas galima gauti regioninėje sveikatos draudimo įstaigoje.
 • Informacija apie dializę (vokiečių k.)
 • Deguonies tiekimas (vokiečių k.)

Kaip prašyti kortelės?

 • Jokios konkrečios informacijos apie Austriją nėra.

Kas priima kortelę


Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinė informacija asmenims, kurių Europos sveikatos draudimo kortelės išduotos Austrijoje