Cesta

Neplánovaná lékařská péče - Rakousko

Kam zavolat v nouzové situaci

Internetový rádce pro turisty (obsahuje kromě jiného telefonní čísla pohotovostních služeb pro případ nehody či nemoci a dvojjazyčný slovníček lékařských pojmů)

Léčba a náklady

Lékaři

 • Obracejte se na lékaře, kteří mají smlouvu s některou z regionálních zdravotních pojišťoven (Gebietskrankenkassen) – ti vám ošetření poskytnou zdarma. Jestliže uvidíte u lékaře nápis „Kassenarzt“ (smluvní lékař) nebo „Alle Kassen“ (přijímá pacienty pojištěné u kterékoli zdravotní pojišťovny), znamená to, že ordinuje v rámci státního systému zdravotní péče.

Zubní lékaři

 • V rámci státem garantované péče je prováděn pouze omezený okruh zákroků.
 • Pokud má zubař smlouvu s regionální pojišťovnou (Gebietskrankenkasse), za zákrok platit nebudete. Jestliže uvidíte u zubaře nápis „Kassenarzt“ (smluvní lékař) nebo „Alle Kassen“ (přijímá pacienty pojištěné u kterékoli zdravotní pojišťovny), znamená to, že ordinuje v rámci státního systému zdravotní péče.

Nemocniční péče

 • Pokud má nemocnice smlouvu s pojišťovnou („Landesgesundheitsfonds“), za ošetření v nemocnici nebudete platit. Jedná se obvykle o univerzitní nebo regionální nemocnice.
 • S výjimkou urgentních případů nemocnice vyžadují doporučení lékaře.
 • Za prvních 28 dní hospitalizace se platí denní poplatek.

Lékařské předpisy

 • Předepsané léky vám vydají v kterékoli lékárně.
 • Za léky na předpis je účtován paušální poplatek.

Záchranná služba

 • Neodkladný zásah záchranné služby je zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Informace nejsou k dispozici.

Internetový rádce pro turisty (obsahuje kromě jiného telefonní čísla pohotovostních služeb pro případ nehody či nemoci a dvojjazyčný slovníček lékařských pojmů)

Proplácení nákladů

Náklady na péči se proplácejí do maximální výše 80 % uhrazené částky. Zbylých 20 % se v Rakousku neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Výdaje proplácí přímo rakouské pojišťovny (Gebietskrankenkassen).

K žádosti o proplacení je třeba přiložit originál dokladu o zaplacení. Před odesláním si nezapomeňte pořídit kopie všech důležitých dokladů.

Pokud jste o proplacení nestihli požádat během pobytu v Rakousku, požádejte o to po návratu domů svou zdravotní pojišťovnu.

 

  Sdílet

 • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+