Cesta

Neplánovaná lékařská péče - Rakousko

Kam volat v naléhavých případech


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Obracejte se na lékaře, kteří mají smlouvu s některou z místních zdravotních pojišťoven (Gebietskrankenkasse). Vyšetření je u nich zdarma. Orientaci vám usnadní nápis „Kassenarzt“ (smluvní lékař) nebo „Alle Kassen“, který bývá u lékaře vyvěšen.

Zubní lékaři

 • V rámci státem garantované péče je prováděn pouze omezený okruh zákroků.
 • Pokud má zubař uzavřenou smlouvu s některou z regionálních zdravotních pojišťoven, budete ošetřeni zdarma. Orientaci vám usnadní nápis „Kassenarzt“ (smluvní lékař) nebo „Alle Kassen“, který bývá u lékaře vyvěšen.

Nemocniční péče

 • Běžná léčba a vyšetření jsou poskytovány zdarma v univerzitních a regionálních nemocnicích, které mají uzavřenu smlouvu se státní zdravotní pojišťovnou dané spolkové země („Landesgesundheitsfonds“).
 • K vyšetření v těchto zařízeních však budete potřebovat doporučení lékaře. Výjimkou jsou nouzové případy.
 • Za prvních 28 dní hospitalizace se platí denní poplatek. Jeho výše se v jednotlivých spolkových zemích liší (v roce 2016 činil od 12,50 do 20,60 EUR).
 • Podrobné informace o nemocniční pohotovosti a službách najdete na stránkách Österreichischer Spitalskompass (pouze v němčině).

Léky na předpis

 • V roce 2016 činí poplatek účtovaný za předpis 5,70 EUR.
 • Předepsané léky si můžete vyzvednout v kterékoli lékárně (za standardní cenu).
 • Vyhledat lékárnu (v němčině)

Záchranná služba

 • Neodkladný zásah záchranné služby je zdarma.

Letecká záchranná služba


Proplácení nákladů
 • Pokud budete muset náklady na léčbu či vyšetření uhradit sami, protože jste byli u lékaře, který nemá uzavřenu smlouvu s některou z místních zdravotních pojišťoven (označení „Wahlarzt“, popř. „Keine Kassen“), můžete požádat o proplacení nákladů až do výše 80 % částky, kterou by zdravotní pojišťovna hradila za vyšetření u smluvního lékaře.
 • O proplacení těchto výdajů žádejte přímo u některé z rakouských pojišťoven (tzv. Gebietskrankenkassen).
 • K žádosti o proplacení je třeba přiložit originál dokladu o zaplacení. Před odesláním si nezapomeňte pořídit kopie všech důležitých dokladů.
 • Pokud nestihnete žádost zaslat během pobytu v Rakousku, požádejte o to po návratu domů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

Nemocniční péče

 • Za hospitalizaci se pacientům účtuje poplatek. Jeho výše se v jednotlivých spolkových zemích liší (v roce 2016 činil od 12,50 do 20,60 EUR).
 • Tento denní poplatek se platí pouze za prvních 28 dní hospitalizace v roce, poté ho již platit nemusíte.

Léky na předpis

Za vydání léku na předpis se platí poplatek ve výši 5,70 EUR (údaj z roku 2016).

Zdravotnické potřeby a zdravotní pomůcky

 • Zdravotnické potřeby a zdravotní pomůcky (např. optické brýle, ortopedické vložky) se vydávají na lékařský předpis.
 • Máte-li sjednané zdravotní pojištění, budete muset uhradit část nákladů – zpravidla se jedná o 10 % ceny, přičemž v současné době, tedy v roce 2016, se spoluúčast pohybuje od 32,40 EUR (u brýlí jde o minimální částku 97,20 EUR).

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie
 • Tento typ léčby lze čerpat pouze v zařízení, které má uzavřenu odpovídající smlouvu.
 • Více informací o příslušných zařízeních získáte u regionální zdravotní pojišťovny.
 • Dialýza (pouze v němčině): http://www.nephro-zentren.at
 • Oxygenoterapie (pouze v němčině): Wiener Gebietskrankenkasse

Ztráta průkazu

Kontaktní informace pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Rakousku