Cesta

Jak průkaz používat - Rakousko

Kam volat v naléhavých případech


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Obracejte se na lékaře, kteří mají smlouvu s některou z místních zdravotních pojišťoven (Gebietskrankenkasse). Vyšetření je u nich zdarma. Orientaci vám usnadní nápis „Kassenarzt“ (smluvní lékař) nebo „Alle Kassen“, který bývá u lékaře vyvěšen.

Zubní lékaři

 • V rámci státem garantované péče je prováděn pouze omezený okruh zákroků.
 • Pokud má zubař uzavřenou smlouvu s některou z regionálních zdravotních pojišťoven, budete ošetřeni zdarma. Orientaci vám usnadní nápis „Kassenarzt“ (smluvní lékař) nebo „Alle Kassen“, který bývá u lékaře vyvěšen.

Nemocniční péče

 • Běžná léčba a vyšetření jsou poskytovány zdarma v univerzitních a regionálních nemocnicích, které mají uzavřenu smlouvu se státní zdravotní pojišťovnou dané spolkové země („Landesgesundheitsfonds“).
 • K vyšetření v těchto zařízeních však budete potřebovat doporučení lékaře. Výjimkou jsou nouzové případy.
 • Za prvních 28 dní hospitalizace se platí denní poplatek. Jeho výše se v jednotlivých spolkových zemích liší (v roce 2017 se pohybuje od 13,20 do 21,50 eur).
 • Podrobné informace o nemocniční pohotovosti a službách najdete na stránkách Österreichischer Spitalskompass (pouze v němčině).
 • Kontaktní místo pro mobilitu

Léky na předpis

 • V roce 2017 činí poplatek účtovaný za předpis 5,85 eur.
 • Předepsané léky si můžete vyzvednout v kterékoli lékárně (za standardní cenu).
 • Vyhledat lékárnu (v němčině)

Záchranná služba

Letecká záchranná služba


Proplácení nákladů

 • Pokud budete muset náklady na léčbu či vyšetření uhradit sami, protože jste byli u lékaře, který nemá uzavřenu smlouvu s některou z místních zdravotních pojišťoven (označení „Wahlarzt“, popř. „Keine Kassen“), můžete požádat o proplacení nákladů až do výše 80 % částky, kterou by zdravotní pojišťovna hradila za vyšetření u smluvního lékaře.
 • O proplacení těchto výdajů žádejte přímo u některé z rakouských pojišťoven (tzv. Gebietskrankenkassen).
 • K žádosti o proplacení je třeba přiložit originál dokladu o zaplacení. Před odesláním si nezapomeňte pořídit kopie všech důležitých dokladů.
 • Nepodařilo se vám zažádat o proplacení nákladů během pobytu? Obraťte se po návratu z Rakouska na vaši zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

Nemocniční péče

 • Za hospitalizaci se pacientům účtuje poplatek. Jeho výše se v jednotlivých spolkových zemích liší (v roce 2017 se pohybuje od 13,20 do 21,50 eur).
 • Tento denní poplatek se platí pouze za prvních 28 dní hospitalizace v roce, poté ho již platit nemusíte.

Léky na předpis

Za vydání léku na předpis se platí paušální poplatek ve výši 8,85 eur.

Zdravotnické potřeby a zdravotní pomůcky

 • Zdravotnické potřeby a zdravotní pomůcky (např. optické brýle, ortopedické vložky) se vydávají na lékařský předpis.
 • Máte-li sjednané zdravotní pojištění, budete hradit jen část nákladů – zpravidla se jedná o 10 % ceny, přičemž v současné době, tedy v roce 2017, spoluúčast činí minimálně 33,20 eur (u brýlí jde o minimální částku 99,60 eur).

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Tento typ léčby lze čerpat pouze v zařízení, které má uzavřenu odpovídající smlouvu.
 • Více informací o příslušných zařízeních získáte na regionální pobočce zdravotní pojišťovny.
 • Dialýza (pouze v němčině)
 • Oxygenoterapie (pouze v němčině)

Jak o vydání průkazu požádat?

 • Pro Rakousko nebyly žádné specifické informace dodány.

Zdrav. zařízení přijímající průkaz


Ztráta průkazu

Kontaktní informace pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Rakousku