Cesta

Neplánovaná lékařská péče - Rakousko

Kam zavolat v nouzové situaci

Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Obracejte se na lékaře, kteří mají smlouvu s některou z místních zdravotních pojišťoven (Gebietskrankenkasse). Jejich vyšetření je zdarma. Orientaci vám usnadní nápis Kassenarzt (smluvní lékař) nebo Alle Kassen, který bývá u lékaře vyvěšen.

Zubní lékaři

 • V rámci státem garantované péče je prováděn pouze omezený okruh zákroků.
 • Za vyšetření u zubního lékaře, který má uzavřenu smlouvu s některou z místních zdravotních pojišťoven, nebudete muset platit. Orientaci vám usnadní nápis Kassenarzt (smluvní lékař) nebo Alle Kassen, který bývá u lékaře vyvěšen.

Nemocniční péče

 • Pokud má nemocnice smlouvu s pojišťovnou Landesgesundheitsfonds, nebudete za ošetření platit. Jedná se obvykle o univerzitní nebo regionální nemocnice.
 • K vyšetření v těchto zařízeních však budete potřebovat doporučení lékaře. Výjimkou jsou nouzové případy.
 • Za prvních 28 dní hospitalizace se platí denní poplatek. Tento poplatek se v jednotlivých spolkových zemích může lišit (v roce 2015 se pohyboval od 12 eur do 20,10 eur).
 • Podrobné informace o nemocniční pohotovosti a službách najdete na stránkách Österreichischer Spitalskompass (pouze v němčině).

Lékařské předpisy

 • V roce 2015 činí poplatek účtovaný za předpis 5,55 eur.
 • Předepsané léky si můžete vyzvednout v kterékoli lékárně (za standardní cenu).
 • Vyhledat lékárnu (v němčině)

Záchranná služba

 • Neodkladný zásah záchranné služby je zdarma.

Letecká záchranná služba

Proplácení nákladů

 • Pokud budete muset náklady na léčbu či vyšetření uhradit sami, protože jste byli u lékaře, který nemá uzavřenu smlouvu s některou z místních zdravotních pojišťoven (označení Wahlarzt, popř. Keine Kassen), můžete požádat o proplacení nákladů až do výše 80 % částky, kterou by zdravotní pojišťovna hradila za vyšetření u smluvního lékaře.
 • O proplacení výdajů žádejte přímo u některé z rakouských pojišťoven (tzv. Gebietskrankenkassen).
 • K žádosti o proplacení je třeba přiložit originál dokladu o zaplacení. Před odesláním si nezapomeňte pořídit kopie všech důležitých dokladů.
 • Pokud nestihnete žádost zaslat během pobytu v Rakousku, kontaktujte po návratu domů svou zdravotní pojišťovnu.
null

Nemocniční péče

 • Za hospitalizaci se v Rakousku platí poplatek, který se může v jednotlivých spolkových zemích lišit (v roce 2015 se pohyboval od 12 eur do 20,10 eur).
 • Hospitalizační poplatek je hrazen pouze 28 dní v kalendářním roce.

Lékařské předpisy

Poplatek za lékařský předpis v Rakousku činil v roce 2015 5,55 eur.

Zdravotnické potřeby a zdravotní pomůcky

 • Zdravotnické potřeby (např. ortopedické vložky, brýle) obdržíte na lékařský předpis.
 • Pojištěné osoby hradí část nákladů, zpravidla ve výši 10 % pořizovacích nákladů. Ty se v roce 2015 pohybovaly od 31 eur (u brýlí od 93 eur).

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Tuto léčbu je nutno předem sjednat s příslušnou smluvní organizací.
 • Informace o zařízeních poskytujících daný typ léčby získáte u některé z regionálních pojišťoven.
 • Dialýza (pouze v němčině): http://www.nephro-zentren.at
 • Oxygenoterapie (pouze v němčině): Wiener Gebietskrankenkasse

Ztráta průkazu

Kontaktní informace pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Rakousku


  Sdílet

 • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+