Διαδρομή πλοήγησης

Ευελισφάλεια

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Τελευταίες προσθήκες

01/07/2007

Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security  (01/07/2007)

Catalog N. :KE-78-07-284-EN-C

This Communication is a toolbox for national governments, social partners and other stakeholders to use when designing their own flexicurity approach. It is available in English, French and German.

01/04/2006

Social Agenda No. 13 - Flexicurity: greater flexibility and employment security  (01/04/2006)

Catalog N. :KE-AF-05-013-EN-C

This issue focuses primarily on the theme of flexicurity – a new policy approach that promotes a combination of flexible labour markets and a high level of social security. Other topics covered include Europeans' attitudes to demographic change, a planned Green Paper on the evolution of labour law and the Commission's roadmap for equality between women and men.