Naršymo kelias

Leidinių katalogas

20/12/2010

Europos užimtumo strategija - Užimtumo padėties Europoje gerinimas

Europos užimtumo strategija - Užimtumo padėties Europoje gerinimas

Dirbančių žmonių skaičiaus didinimas yra gyvybiškai svarbus dalykas siekiant užtikrinti socialinę sanglaudą ir sumažinti skurdą. Kad tai būtų pasiekta Europoje, būtina koordinuoti nacionalines užimtumo politikos programas; čia svarbiausias vaidmuo tenka Europos užimtumo strategijai. Šiame informaciniame lapelyje aiškinama, kaip veikia ši strategija ir su kokiais sunkumais susiduriama ją įgyvendinant. Be to, čia nurodytos institucijos, kurios dalyvauja siekiant didinti užimtumą bei išsilavinimo lygį ir mažinti skurdą ES, kaip numatyta 2020 m. tiksluose. Šis leidinys yra išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Parsisiųsdinti PDF formatu
Parsisiųsdinta kartų: 31669
Catalog N. : KE-31-10-900-LT-C

Yra svetainėje