Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Eurooppalainen työllisyysstrategia

Ruokaa laittava kokki

Euroopan työllisyysstrategia otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 1992 Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella. Sen jälkeen siitä on tullut EU:n työllisyyspolitiikan kulmakivi. Työllisyysstrategian tavoitteena on uusien ja parempien työpaikkojen luominen EU:hun.

Työllisyysstrategia on osa Eurooppa 2020 -kasvustrategiaa ja sitä toteutetaan EU-ohjausjakson puitteissa. EU-ohjausjaksolla koordinoidaan jäsenmaiden talous- ja finanssipolitiikkaa yhteistyössä EU-toimielinten kanssa.

Työllisyystrategian toteuttamista tukee työllisyyskomitean työskentely, ja siihen kuuluvat seuraavat EU-ohjausjakson vaiheet:

  1. Työllisyyden suuntaviivat – kansallisten työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat, joista komissio ja EU-maat sopivat ja jotka neuvosto hyväksyy. Suuntaviivoissa asetetaan yhteiset prioriteetit ja tavoitteet.
  2. Yhteinen työllisyysraportti – työllisyysraportissa käsitellään EU:n työllisyystilannetta ja työllisyyssuuntaviivojen täytäntöönpanoa ja arvioidaan keskeisten työllisyys- ja sosiaalisten indikaattoreiden tulostaulua. Työllisyysraportin julkaisee komissio ja sen hyväksyy EU:n neuvosto.
  3. Kansalliset uudistusohjelmat – EU-maiden raportit työllisyyspolitiikan linjauksista. Komissio analysoi niiden pohjalta, miten politiikka vastaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita. (asiakirjatietokanta: kansalliset uudistusohjelmat ennen vuotta 2011)
  4. Maakohtaiset raportit – komissio julkaisee maakohtaiset raportit, joissa arvioidaan kansallisia uudistusohjelmia ja EU-maiden talouspolitiikkaa. Arvioinnin perusteella kullekin EU-maalle annetaan maakohtainen suositus.

    Jaa

  • Lähetä Twitteriin Jaa Facebookissa Jaa Google+:ssa