Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Bättre möjligheter för unga

Bättre möjligheter för unga innehåller flera åtgärder mot ungdomsarbetslösheten under 2012 och 2013. Initiativet ingår i Unga på väg, EU:s initiativ om utbildning och jobb.

Mål

Initiativet ska hjälpa arbetslösa ungdomar. Målet är att

 • unga utan gymnasieexamen ska gå klart skolan eller börja en yrkesutbildning för efterfrågade yrken
 • högskoleutbildade ska få ett första jobb.

Metoder

Man vill minska ungdomsarbetslösheten med hjälp av

 • Europeiska socialfonden
 • innovativa lösningar
 • bättre möjligheter för unga att hitta jobb i ett annat EU-land
 • starkare partnerskap mellan myndigheter, företag och fack på olika nivåer
 • policystöd från EU-kommissionen.

Som en del av den europeiska planeringsterminen (årlig cykel för samordning av ekonomi- och finanspolitiken) ska kommissionen bedöma EU-ländernas nationella reformprogram under 2012.

I femton länder ligger ungdomsarbetslösheten över EU-genomsnittet (22,3 % i november 2011). Dessa länder har fått särskild vägledning av kommissionen om hur de kan genomföra initiativet Bättre möjligheter för unga.

Viktiga insatser

Europeiska socialfonden (ESF)

 • Ökad användning av fonden av EU-länderna för att utnyttja de 30 miljarder euro som ännu inte tilldelats projekt för 2007–2013.
 • 1,3 miljoner euro i tekniskt stöd för att inrätta ett lärlingsprogram – EU-länderna uppmanas att skjuta till mer pengar för att öka budgeten med 10 %. Målet är 370 000 nya lärlingsplatser till slutet av 2013.
 • 3 miljoner euro i tekniskt stöd för unga nyföretagare och sociala företag.

Andra EU-initiativ

  Dela med dig

 • Twitter Facebook Dela på Google+