Cale de navigare

Iniţiativa „Oportunităţi pentru tineret”

Iniţiativa reprezintă un set de măsuri, care vor fi luate în 2012 şi 2013, pentru a reduce şomajul în rândul tinerilor. Este inclusă într-o iniţiativă mai amplă privind educaţia şi ocuparea forţei de muncă, intitulată Tineretul în mişcare.

Obiective

Iniţiativa îşi propune să le ofere sprijin şomerilor tineri, orientându-se, în special, către:

 • persoanele care au abandonat cursurile înainte de a-şi finaliza studiile liceale, pentru a le ajuta să se întoarcă la şcoală sau să urmeze un program de formare profesională care să le permită să-şi dezvolte competenţe căutate pe piaţa muncii
 • absolvenţi, pentru a-i ajuta să dobândească prima experienţă profesională.

Metode

Iniţiativa promovează ocuparea forţei de muncă tinere, prin:

 • folosirea tuturor resurselor oferite de Fondul social european
 • abordări inovatoare
 • facilitarea accesului tinerilor la locuri de muncă din alte ţări ale UE
 • parteneriate mai puternice între autorităţile politice, întreprinderi şi sindicate, la nivel european, naţional, regional şi local
 • orientări politice şi asistenţă din partea Comisiei Europene.

În cadrul „semestrului european” (ciclu anual de coordonare a politicilor economice şi bugetare), Comisia evaluează, în cursul anului 2012, programele naţionale de reformă.

15 ţări se confruntă cu rate ale şomajului care depăşesc media UE (22,3% în noiembrie 2011). Comisia le-a oferit acestor ţări asistenţă în implementarea iniţiativei „Oportunităţi pentru tineret”, organizând întâlniri bilaterale la Bruxelles sau trimiţând echipe la faţa locului.

Principalele acţiuni

Fondul social european (FSE):

 • o mai bună accesare a FSE de către guvernele naţionale, întrucât 30 de miliarde de euro sunt încă disponibile pentru proiecte în perioada 2007-2013
 • alocarea a 1,3 milioane de euro din FSE, sub formă de asistenţă tehnică, pentru a organiza programe de ucenicie – ţările UE au fost invitate să contribuie pentru a spori finanţarea cu 10%. Obiectivul este crearea a 370 000 de locuri, până la sfârşitul anului 2013.
 • asistenţă tehnică în valoare de 3 milioane de euro pentru tinerii care încep o afacere şi antreprenori sociali

Alte măsuri la nivel european:

  Partajează

 • Twitter Facebook Partajează pe Google+