Navigācijas ceļš

Jaunatnes iespēju iniciatīva

Iniciatīva ir vairāku pasākumu kopums, ko plānots veikt 2012. un 2013. gadā, lai mazinātu jaunatnes bezdarbu. Tā ietilpst ES izglītības un nodarbinātības iniciatīvā “Jaunatne kustībā”.

Mērķi

Atbalsts jauniešiem, kas ir bez darba. Sevišķi plānots palīdzēt:

 • jauniešiem, kas, nepabeiguši vidusskolu, izstājušies no skolas, lai viņi atgrieztos skolā vai arodskolā, kur apgūtu darba tirgū pieprasītas iemaņas,
 • jaunajiem diplomu īpašniekiem, lai tie iegūtu pirmo darba pieredzi.

Metodes

Jaunatnes nodarbinātību iecerēts veicināt,

 • plašāk izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus,
 • liekot lietā inovatīvu pieeju,
 • palīdzot jauniešiem atrast darbu citā ES valstī,
 • veidojot ciešākas partnerības starp iestādēm, kas izstrādā politiku, uzņēmējdarbības aprindām un arodbiedrībām ES, valstu, reģionu un vietējā līmenī,
 • Eiropas Komisijai piedāvājot politiskās pamatnostādnes un palīdzību.

Eiropas Komisija 2012. gadā izvērtēs dalībvalstu reformu programmas. Tas ietilpst Eiropas pusgada (ikgadējs ekonomiskās un fiskālās politikas koordinēšanas cikls) pasākumos.

15 dalībvalstīs jaunatnes bezdarbs pārsniedz ES vidējo rādītāju, kas 2011. gada novembrī bija 22,3 %. Tām Komisija sniedza ieteikumus par Jaunatnes iespēju iniciatīvas īstenošanu, rīkojot divpusējas tikšanās Briselē vai nosūtot uz valsti speciālistu grupu.

Būtiskākie pasākumi

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

 • Dalībvalstu valdības varēs plašāk izmantot ESF līdzekļus, rodot pielietojumu tiem 30 miljardiem eiro, kas vēl nav atvēlēti 2007.–2013. gada projektiem.
 • Mācekļu programmu izveidei paredzēti 1,3 miljoni eiro no ESF tehniskās palīdzības. Dalībvalstis aicina piedalīties šajā pasākumā, par 10 % palielinot finansējumu. Ko tas dos? Līdz 2013. gada beigām uzņēmumos izveidos 370 000 jaunu mācekļu vietu.
 • Jaunajiem uzņēmējiem un sociālajiem uzņēmējiem paredzēti 3 miljoni eiro no ESF tehniskās palīdzības līdzekļiem.

Citi ES līmeņa pasākumi

  Kopīgot

 • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”