Naršymo kelias

Jaunimo galimybių iniciatyva

Pagal iniciatyvą 2012 ir 2013 m. numatyta priemonių jaunimo nedarbui mažinti. Tai vienas iš ES švietimo ir užimtumo iniciatyvos „Judus jaunimas“ elementų.

Tikslai

Remti jaunus bedarbius. Iniciatyva ypač siekiama padėti:

 • vidurinio išsilavinimo neįgijusiems žmonėms grįžti į mokyklą arba įstoti į profesines mokyklas ir įgyti paklausių įgūdžių,
 • absolventams įgyti pirmąją darbo patirtį.

Būdai

Jaunimo užimtumą skatinti:

 • plačiau pasitelkiant Europos socialinį fondą,
 • taikant naujoviškus metodus,
 • sudarant sąlygas jaunimui lengviau rasti darbą kitoje ES šalyje,
 • užmezgant tvirtesnę politinių institucijų, įmonių ir profesinių sąjungų partnerystę ES, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis,
 • Europos Komisijai teikiant politikos gaires ir pagalbą.

2012 m. per vadinamąjį Europos semestrą (metinį ekonomikos ir fiskalinės politikos koordinavimo ciklą) Komisija vertins ES šalių nacionalines reformų programas.

Jaunimo nedarbo lygis viršija ES vidurkį (2011 m. lapkritį jis buvo 22,3 %) 15 šalių. Joms Komisija patarė, kaip įgyvendinti Jaunimo galimybių iniciatyvą rengdama dvišalius susitikimus Briuselyje arba siųsdama šalių komandas į vietą.

Pagrindiniai veiksmai

Europos socialinio fondo (ESF) veiksmai:

 • Nacionalinės vyriausybės turėtų daugiau naudotis ESF ir 2007–2013 m. projektams dar nepaskirstytais 30 mln. eurų.
 • Numatyta 1,3 mln. eurų techninės pagalbos gamybinės praktikos programoms rengti; ES šalių paprašyta prisidėti, kad būtų galima skirti 10 % daugiau lėšų. Taip siekiama, kad iki 2013 m. pabaigos būtų sukurta 370 000 naujų gamybinės praktikos vietų.
 • Numatyta 3 mln. eurų ESF techninės pagalbos verslą pradedantiems jaunuoliams ir socialiniams verslininkams.

Kiti ES lygmens veiksmai:

  Siųsti draugams

 • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“