Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Mahdollisuuksia nuorille ​‑aloite​

Mahdollisuuksia nuorille -aloite tähtää nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. Toimet on määrä toteuttaa vuosina 2012 ja 2013. Aloite on osa EU:n Nuoret liikkeellä -hanketta, joka koskee nuorten koulutusta ja työllistymistä.

Tavoitteet

Mahdollisuuksia nuorille -aloitteen tavoitteena on tukea työttömiä nuoria. Sillä pyritään etenkin

 • auttamaan koulunkäyntinsä ilman toisen asteen tutkintoa päättäneitä nuoria palaamaan koulutukseen, jotta he voivat hankkia työmarkkinoiden kysyntää vastaavia taitoja
 • tarjoamaan ensimmäisiä työkokemuksia korkeakoulututkinnon suorittaneille nuorille.

Menetelmät

Nuorten työllisyyttä pyritään edistämään seuraavin toimin:

 • lisätään Euroopan sosiaalirahaston käyttöä työllisyystoimiin
 • edistetään innovatiivisia ratkaisuja
 • helpotetaan nuorten mahdollisuuksia löytää työpaikka toisesta EU-maasta
 • tuetaan viranomaisten, poliittisten toimijoiden, yritysten ja työmarkkinaosapuolten entistä vahvempia kumppanuuksia kansallisella, alueellisella, paikallisella ja EU:n tasolla
 • tarjotaan Euroopan komission poliittista ohjeistusta ja tukea.

Komissio arvioi EU-maiden kansallisten uudistusohjelmien toteutumista vuonna 2012 osana talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa. Ohjausjaksolla tarkoitetaan talous- ja finanssipolitiikan vuotuista koordinointisykliä.

Viidessätoista EU-maassa nuorten työttömyysaste on unionin keskiarvoa (22,3 prosenttia marraskuussa 2011) korkeampi. Komissio on antanut näille maille Mahdollisuuksia nuorille -aloitteen täytäntöönpanoon liittyvää opastusta joko kahdenvälisissä tapaamisissa Brysselissä tai maakohtaisten työryhmien kautta.

Keskeiset toimet

Euroopan sosiaalirahasto (ESR):

 • Lisätään Euroopan sosiaalirahaston käyttöä, jotta EU-maat voivat hyödyntää 30 miljardin euron suuruisia varoja, joita ei ole vielä osoitettu vuosina 2007–2013 toteutettaviin hankkeisiin.
 • Käytetään 1,3 miljoonan euron arvosta ESR:n teknistä apua oppisopimusjärjestelmien luomiseen. EU-maita on pyydetty osallistumaan tämän rahoituksen lisäämiseen kymmenellä prosentilla. Tavoitteena on 370 000 uuden oppisopimuspaikan luominen vuoden 2013 loppuun mennessä.
 • Keskitetään 3 miljoonaa euroa ESR:n teknistä apua tukijärjestelmien perustamiseen nuoria yrityksenperustajia ja sosiaalisia yrittäjiä varten.

Muut EU-tason toimet:

 • Nuorisotakuut: Nuorisotakuiden avulla autetaan EU-maita varmistamaan, että nuorilla on työ-, koulutus- tai harjoittelupaikka neljän kuukauden kuluessa koulun päättämisestä. Tähän valmistelutoimeen osoitetaan 4 miljoonaa euroa.
 • Harjoittelujaksojen eurooppalaiset laatupuitteet
 • "Eka Eures-työpaikka" -ohjelma: Tämän valmistelutoimen kautta tarjotaan taloudellista tukea 5 000 nuorelle työpaikan löytämiseen toisesta EU-maasta kaudella 2012–2013.
 • Erasmus- ja Leonardo da Vinci -ohjelmat: Tuki 130 000 harjoittelupaikan luomiseen toisissa EU-maissa toimivissa yrityksissä korkea-asteen ja ammatillista koulutusta suorittaville opiskelijoille vuonna 2012.
 • Yrittäjien Erasmus -ohjelma: Hankkeesta on tarkoitus rahoittaa 600 nuorelle yrittäjälle harjoittelujakso toisessa EU-maassa toimivassa pk-yrityksessä.
 • Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu: Tavoitteena on tarjota ainakin 10 000 nuorelle mahdollisuus vapaaehtoistyöhön EU-maissa.

  Jaa

 • Lähetä Twitteriin Jaa Facebookissa Jaa Google+:ssa