Ścieżka nawigacji

 

Wyszukiwanie w bazie dokumentów

 

Wszystkie obszary polityki

Filar praw socjalnychUmiejętności

Europejska strategia zatrudnienia
Wyjazd do pracy do innego kraju UE


Agencje i partnerzy


Ochrona socjalna i włączenie społeczneAnalizy, ocena, ocena wpływu


Finansowanie
 

Wyniki wyszukiwania

Showing 1 - 10 of 105

First phase consultation of Social Partners on a possible action addressing the challenges of access to social protection - Letter (2017)

First phase consultation of Social Partners on a possible action addressing the challenges of access to social protection (2017)

First phase consultation of Social Partners on a possible revision of the Written Statement Directive (Directive 91/533/EEC) - Letter (2017)

First phase consultation of Social Partners on a possible revision of the Written Statement Directive (Directive 91/533/EEC) (2017)

Commission Staff Working Document - REFIT Evaluation of the ‘Written Statement Directive’ (Directive 91/533/EEC) (2017)

List of consulted organisations (2017)

1st phase Consultation of the social partners on possible future reviews of the Carcinogens and Mutagens Directive (Directive 2004/37/EC), letter (2017)

1st phase Consultation of the social partners on possible future reviews of the Carcinogens and Mutagens Directive (Directive 2004/37/EC) (2017)

First phase consultation of Social Partners on a possible revision of the Road Transport Working Time Directive (2017)

First phase consultation of Social Partners on a possible revision of the Road Transport Working Time Directive, letter (2017)