Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων



δεξιότητες













Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης









































Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης


















































































Φορείς και εταίροι














Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη







































Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων






Χρηματοδότηση
























 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 105

First phase consultation of Social Partners on a possible action addressing the challenges of access to social protection - Letter (2017)

First phase consultation of Social Partners on a possible action addressing the challenges of access to social protection (2017)

First phase consultation of Social Partners on a possible revision of the Written Statement Directive (Directive 91/533/EEC) - Letter (2017)

First phase consultation of Social Partners on a possible revision of the Written Statement Directive (Directive 91/533/EEC) (2017)

Commission Staff Working Document - REFIT Evaluation of the ‘Written Statement Directive’ (Directive 91/533/EEC) (2017)

List of consulted organisations (2017)

1st phase Consultation of the social partners on possible future reviews of the Carcinogens and Mutagens Directive (Directive 2004/37/EC), letter (2017)

1st phase Consultation of the social partners on possible future reviews of the Carcinogens and Mutagens Directive (Directive 2004/37/EC) (2017)

First phase consultation of Social Partners on a possible revision of the Road Transport Working Time Directive (2017)

First phase consultation of Social Partners on a possible revision of the Road Transport Working Time Directive, letter (2017)