Navigācijas ceļš

 

Meklēt dokumentu datubāzē

 

Visas politikas jomas

Prasmes
Eiropas Nodarbinātības stratēģija
Pārcelšanās uz dzīvi un strādāšana Eiropā

Aģentūras un partneri


Sociālā aizsardzība un iekļautība
Pētījumi, vērtējumi, ietekmes novērtējums


Stratēģijas “Eiropa 2020” iniciatīvas
Finansējums

 

Meklēšanas rezultāti

Showing 1 - 2 of 2 for "employmentguidelines"

Opinion of the Employment Committee on the Commission proposal for a Council Decision on Guidelines for the Employment Policies of the Member States contained in COM (2011) 6 - cover letter EMCO Chair (2011)

Opinion of the Employment Committee on the Commission proposal for a Council Decision on Guidelines for the Employment Policies of the Member States contained in COM (2011) 6 (2011)