Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

δεξιότητες


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική ΈνταξηΑναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 144

The Measurement of Extreme Poverty in the European Union (2011)

Study on Social Impact Assessment - Annexes to the report (2010)

Study on Social Impact Assessment - Report (2010)

Social Protection and Social Inclusion in Western Balkans - Synthesis report - Report  (2009)

Social Protection and Social Inclusion in Western Balkans - Synthesis report - Summary (2009)

Explaining aggregate health status (mortality). Possible impacts of the crisis (2009)

Transition costs of reformed pensions systems (2008)
The purpose of the study is to analyse transition costs faced by governments and individuals, and the impact of reforms on current and future pension adequacy in Member States that have implemented a pension reform with partial transition from a pay-as-you-go to a fully funded pension scheme.

Common operational European definition of overindebtedness - Study (2008)

The payout phase of funded pensions (2008)
Analysing and describing legislative framework for provision of converting accrued rights into incomes across EU Member States

Common operational European definition of overindebtedness  (2008)