Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 8 of 8 for "PerformanceMonitoringReports"

Year at a glance Progress in 2012  (2013)

Progress Annual Performance Monitoring Report 2012  (2013)

Year at a glance - PROGRESS in 2011  (2012)

Progress Annual Performance Monitoring Report 2010  (2010)

Progress Annual Performance Monitoring Report 2010 - Performance at a glance  (2010)

Progress Annual Performance Monitoring Report 2009  (2009)

Annexes: PROGRESS Annual Performance Report 2008  (2008)

PROGRESS Annual Performance Report 2007  (2007)