Ścieżka nawigacji

 

Wyszukiwanie w bazie dokumentów

 

Wszystkie obszary polityki

Prawa w pracyEuropejska strategia zatrudnieniaAnalizy, ocena, ocena wpływu

Praca w innym kraju UE
Partnerzy

Ochrona socjalna i włączenie społeczne

Inicjatywy w ramach strategii Europa 2020
FinansowanieKoordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE 

Wyniki wyszukiwania

Showing 1 - 10 of 10 for "ProgressAwardedGrants"

VP/2009/010 (2010)
PROGRESS programme: budget heading 04.04.01.03, restructuring, well-being at work and financial participation

pdf English

VP/2010/006 (2010)
PROGRESS programme: Support to PROGRESS participating countries' strategies on health inequalities

pdf English

VP/2010/008 (2010)
PROGRESS programme: Support to national activities aiming at the identification of good practices in combating discrimination and promoting equality ProgressAwardedGrants

pdf English

Restricted call for proposals VP/2008/012  (2009)
PROGRESS programme: Restricted call for proposals VP/2008/012 Improvement of gender mainstreaming in policies and programmes - Budget Heading 04.04.01.05 - gender equality".

pdf English

VP/2009/006 (2009)
PROGRESS programme: Actions related to the development of administrative datasets and models for labour market and pension analysis

pdf English

VP/2008/004 (2008)
PROGRESS programme: Promoting quality of Social Services of General Interest

pdf English

VP/2008/005 (2008)
PROGRESS programme: Budget heading 04 04 01 04 : National Awareness Raising Activities in the field of Antidiscrimination

pdf English

VP/2008/014 (2008)
PROGRESS programme: Call for proposals VP/2008/014 "Innovative projects for worker mobility in the EU"

pdf English

VP/2008/015 (2008)
PROGRESS programme: Results for call for proposals

pdf English

VP/2008/017 (2008)
PROGRESS programme: Budget heading 04.04.01.03, RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION

pdf English