Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εργασιακά δικαιώματα

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης

Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων

Εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕΕταίροι

Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική ΈνταξηΠρωτοβουλίες της στρατηγικής
ΧρηματοδότησηΣυντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 10 for "ProgressAwardedGrants"

VP/2009/010 (2010)
PROGRESS programme: budget heading 04.04.01.03, restructuring, well-being at work and financial participation

pdf English

VP/2010/006 (2010)
PROGRESS programme: Support to PROGRESS participating countries' strategies on health inequalities

pdf English

VP/2010/008 (2010)
PROGRESS programme: Support to national activities aiming at the identification of good practices in combating discrimination and promoting equality ProgressAwardedGrants

pdf English

Restricted call for proposals VP/2008/012  (2009)
PROGRESS programme: Restricted call for proposals VP/2008/012 Improvement of gender mainstreaming in policies and programmes - Budget Heading 04.04.01.05 - gender equality".

pdf English

VP/2009/006 (2009)
PROGRESS programme: Actions related to the development of administrative datasets and models for labour market and pension analysis

pdf English

VP/2008/004 (2008)
PROGRESS programme: Promoting quality of Social Services of General Interest

pdf English

VP/2008/005 (2008)
PROGRESS programme: Budget heading 04 04 01 04 : National Awareness Raising Activities in the field of Antidiscrimination

pdf English

VP/2008/014 (2008)
PROGRESS programme: Call for proposals VP/2008/014 "Innovative projects for worker mobility in the EU"

pdf English

VP/2008/015 (2008)
PROGRESS programme: Results for call for proposals

pdf English

VP/2008/017 (2008)
PROGRESS programme: Budget heading 04.04.01.03, RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION

pdf English