Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

δεξιότητες


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική ΈνταξηΑναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 23 for "ProgressAwardedGrants"

VP/2012/007  (2014)
Call for proposals for Social Policy Experimentations

VP/2013/006  (2014)
Operating grants for EU-level NGO networks active in the promotion of social inclusion and poverty reduction or active in the promotion of microfinance and social enterprise finance

VP/2013/008  (2014)
EU programme for employment and social solidarity - PROGRESS (2007-2013)

VP/2013/016  (2014)
PROGRESS programme: PARES: Benchmarking between Employment Services

VP/2013/010  (2014)
Delivering on skills for growth and jobs

VP/2011/009  (2013)
Call for proposals for social experimentations

VP/2011/010  (2013)
Projects contributing to exchange of good practices

VP/2012/010  (2012)
Call for proposals for actions related to the development of pension modelling and for support for mutual learning in national pension reform processes

VP/2012/009  (2012)
Mutual learning in the field of skills and employment, EU Sector Skills Councils and Restructuring

VP/2011/005  (2012)
Public Employment services & Private Employment Services working together PARES (PARtnerships between Employment Services)