Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

 

Sök i dokumentdatabasen

 

Alla politikområden

Europeiska pelaren för sociala rättigheter
Kompetens och kvalifikationer


Europeiska sysselsättningsstrategin


Flytta och jobba i Europa

Byråer och partner


Social trygghet och social delaktighet


Undersökningar, utvärderingar, konsekvensbedömningarFinansiering
 

Träffar

Showing 1 - 10 of 108

Gemensamt yttrande från kommittén för socialt skydd och sysselsättningskommittén om den förnyade sociala agendan  (2008)

EMCO opinion on the European Economic Recovery Plan  (2008)

Joint opinion by EMCO and SPC on the common principles of flexicurity  (2007)

PAG Group List of Members  (2018)

Employment Committee Members  (2017)

Indicator Framework for Monitoring the Youth Guarantee  (2015)

Youth Guarantee - Methodological Manual  (2015)

Moving towards more inclusive labour markets  (2015)

Employment Performance Monitor  (2015)

Foundations and structures for a Joint Assessment Framework (JAF)  (2015)