Navigačný riadok

 

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

 

Všetky oblasti politiky

Dodržiavanie európskeho piliera sociálnych práv

Zručnosti


Európska stratégia zamestnanosti


Zmena pobytu a práca v Európe

Agentúry a partneri


Sociálna ochrana a sociálne začlenenieAnalýza, hodnotenie, hodnotenie vplyvuFinancovanie
 

Vyhľadávanie vo výsledkoch

Showing 1 - 10 of 113

Spoločné stanovisko Výboru pre sociálnu ochranu a Výboru pre zamestnanosť k obnovenej sociálnej agende  (2008)

Spoločné stanovisko Výboru pre sociálnu ochranu a Výboru pre zamestnanosť k obnovenej sociálnej agende  (2008)

Spoločné stanovisko Výboru pre sociálnu ochranu a Výboru pre zamestnanosť k obnovenej sociálnej agende  (2008)

EMCO opinion on the European Economic Recovery Plan  (2008)

EMCO opinion on the European Economic Recovery Plan  (2008)

EMCO opinion on the European Economic Recovery Plan  (2008)

Joint opinion by EMCO and SPC on the common principles of flexicurity  (2007)

Joint opinion by EMCO and SPC on the common principles of flexicurity  (2007)

Joint opinion by EMCO and SPC on the common principles of flexicurity  (2007)

Employment Committee Members  (2017)