Ścieżka nawigacji

 

Wyszukiwanie w bazie dokumentów

 

Wszystkie obszary polityki

Filar praw socjalnych


Umiejętności
Europejska strategia zatrudnienia

Wyjazd do pracy do innego kraju UE


Agencje i partnerzy


Ochrona socjalna i włączenie społeczne


Analizy, ocena, ocena wpływu


Finansowanie
 

Wyniki wyszukiwania

Showing 1 - 10 of 107

Wspólna opinia Komitetu Ochrony Socjalnej i Komitetu Zatrudnienia w sprawie odnowionej agendy społecznej (2008)

Opinia Komitetu Zatrudnienia na temat europejskiego planu naprawy gospodarczej (2008)

Joint opinion by EMCO and SPC on the common principles of flexicurity (2007)

Indicator Framework for Monitoring the Youth Guarantee  (2015)

Youth Guarantee - Methodological Manual (2015)

Moving towards more inclusive labour markets (2015)

Employment Performance Monitor (2015)

Foundations and structures for a Joint Assessment Framework (JAF) (2015)

Social Partner Cooperation with EMCO: Working Methods (2015)

Indicator Framework for Monitoring the Youth Guarantee (2015)