Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

 

Database van documenten doorzoeken

 

Alle beleidsterreinen

Europese pijler van sociale rechten: toepassing

Vaardigheden
Europese werkgelegenheidsstrategie


Reizen & werken in Europa
Agentschappen en partners


Sociale bescherming en sociale integratieAnalyse, evaluatie, effectbeoordelingFinanciering
 

Zoekresultaten

Showing 1 - 10 of 107

Gezamenlijk advies van het Comité voor sociale bescherming en het Comité voor de werkgelegenheid over de vernieuwde sociale agenda (2008)

Advies van het Comité voor de werkgelegenheid over het Europees economisch herstelplan (2008)

Joint opinion by EMCO and SPC on the common principles of flexicurity (2007)

Indicator Framework for Monitoring the Youth Guarantee  (2015)

Youth Guarantee - Methodological Manual (2015)

Moving towards more inclusive labour markets (2015)

Employment Performance Monitor (2015)

Foundations and structures for a Joint Assessment Framework (JAF) (2015)

Social Partner Cooperation with EMCO: Working Methods (2015)

Indicator Framework for Monitoring the Youth Guarantee (2015)