Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 108

Κοινή γνώμη ΕΚΠ-ΕΠΑΠ για την Ανανεωμένη Κοινωνική Ατζέντα  (2008)

EMCO opinion on the European Economic Recovery Plan  (2008)

Joint opinion by EMCO and SPC on the common principles of flexicurity  (2007)

PAG Group List of Members  (2018)

Employment Committee Members  (2017)

Indicator Framework for Monitoring the Youth Guarantee  (2015)

Youth Guarantee - Methodological Manual  (2015)

Moving towards more inclusive labour markets  (2015)

Employment Performance Monitor  (2015)

Foundations and structures for a Joint Assessment Framework (JAF)  (2015)