Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

δεξιότητες


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική ΈνταξηΑναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 107

Κοινή γνώμη ΕΚΠ-ΕΠΑΠ για την Ανανεωμένη Κοινωνική Ατζέντα  (2008)

EMCO opinion on the European Economic Recovery Plan  (2008)

Joint opinion by EMCO and SPC on the common principles of flexicurity  (2007)

Employment Committee Members  (2017)

Indicator Framework for Monitoring the Youth Guarantee  (2015)

Youth Guarantee - Methodological Manual  (2015)

Moving towards more inclusive labour markets  (2015)

Employment Performance Monitor  (2015)

Foundations and structures for a Joint Assessment Framework (JAF)  (2015)

Social Partner Cooperation with EMCO: Working Methods  (2015)