Навигационна пътека

 

Търсене в базата данни с документи

 

Всички области на политиката

Изпълнение на европейския стълб на социалните права

Умения


Европейска стратегия за заетост


Преместване и работа в Европа

Агенции и партньори


Социална защита и социално приобщаване

Анализ, oценка, oценка на въздействиетоФинансиране
 

Резултати

Showing 1 - 10 of 107

Съвместно становище на Комитета „Социална закрила“ и Комитета „Заетост“ относно Обновената социална програма  (2008)

EMCO opinion on the European Economic Recovery Plan  (2008)

Joint opinion by EMCO and SPC on the common principles of flexicurity  (2007)

Employment Committee Members  (2017)

Indicator Framework for Monitoring the Youth Guarantee  (2015)

Youth Guarantee - Methodological Manual  (2015)

Moving towards more inclusive labour markets  (2015)

Employment Performance Monitor  (2015)

Foundations and structures for a Joint Assessment Framework (JAF)  (2015)

Social Partner Cooperation with EMCO: Working Methods  (2015)