Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 9 of 9

Foundations and structures for a Joint Assessment Framework (JAF), including an Employment Performance Monitor (EPM), to monitor the Employment Guidelines under Europe 2020  (2010)

European Vacancy Monitor - November 2010  (2010)

European Job Mobility Bulletin - November 2010  (2010)

Migration, Employment and Labour Market Integration Policies in the European Union Part 2  (2010)

Migration, Employment and Labour Market Integration Policies in the European Union Part 1  (2010)

Migration and the Economic Crisis in the European Union: Implications for Policy  (2010)

Medium-term employment challenges CEPS Study  (2010)

Implementation report of the European Job Mobility Action Plan 2007-2010  (2010)

Study on various aspects of labour market performance using micro data from the European Union Labour Force Survey  (2010)