Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτωνδεξιότητες
Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης

Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης


Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική ΈνταξηΑναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων


Πρωτοβουλίες της στρατηγικής
Χρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 272

Στην πρόβλεψη αναδιαρθρώσεων για Επιχειρήσεις: Εθνικό σεμινάριο - Γερμανία - Παρουσίαση: Στρογγυλή Τράπεζα (2010)

Πρόβλεψη και Διαχείριση Αναδιάρθρωσης: Εθνικό σεμινάριο - Ελλάδα - Εκθέσης Εθνικού Κειμένου (2010)

European Job Mobility Bulletin - November 2010 (2010)

European Vacancy Monitor - November 2010 (2010)

Denmark, May 2010 - Long-term Unemployment in Denmark (2010)
This report presents a summary of the regular reports submitted by the EEPO country experts of the European Employment Policy Observatory.

EEO Occasional Seminar, April 2010: Undeclared Work in Times of Economic Crisis (2010)
This paper provides an overview of geographical labour mobility in Belgium, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Portugal, Spain, Sweden and the UK in the context of the economic crisis in 2008.

EEO Occasional Seminar, February 2010: Youth Transitions: policy challenges and approaches (2010)
This paper provides an overview of geographical labour mobility in Belgium, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Portugal, Spain, Sweden and the UK in the context of the economic crisis in 2008.

EEO Occasional Seminar, June 2010: Green Jobs (2010)
This paper provides an overview of geographical labour mobility in Belgium, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Portugal, Spain, Sweden and the UK in the context of the economic crisis in 2008.

EEO Occasional Seminar, June 2010: Self-Employment (2010)
This paper provides an overview of geographical labour mobility in Belgium, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Portugal, Spain, Sweden and the UK in the context of the economic crisis in 2008.

EEO Review 2010: Self Employment in Europe (2010)
Self-employment makes a considerable contribution to the EU economy in terms of entrepreneurship and job creation and accounted for almost 15% of total employment in the Union in 2009. However, it also carries a degree of risk and EU-level policies have been developed over a number of years to support self-employment and small and medium-sized enterprises. Such measures have been stepped up in the light of the economic crisis and its impact, both at EU- and Member State-level. This European Employment Observatory Review provides an introduction to the self-employment situation in Europe including the impact of the economic crisis, its role in the labour market, attitudes towards the subject and problems faced by the self-employed. The Review then assesses national labour market policies and crisis recovery measures and examines the quality of self-employed work and actions to improve this, before providing some final conclusions.