Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

δεξιότητες


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική ΈνταξηΑναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 267

Στην πρόβλεψη αναδιαρθρώσεων για Επιχειρήσεις: Εθνικό σεμινάριο - Γερμανία - Παρουσίαση: Στρογγυλή Τράπεζα (2010)

Πρόβλεψη και Διαχείριση Αναδιάρθρωσης: Εθνικό σεμινάριο - Ελλάδα - Εκθέσης Εθνικού Κειμένου (2010)

Anticipating skill needs of the labour force and equipping people for new jobs (2010)
Which role for Public Employment Services in early identi-fication of skill needs and labour up-skilling?

Study to support an Impact Assessment on further action at European level regarding Directive 2003/88/EC and the evolution of working time organisation (2010) (2010)

Detailed report on the implementation by Member States of the Working Time Directive (2010) (2010)

European Job Mobility Bulletin - November 2010 (2010)

European Vacancy Monitor - November 2010 (2010)

Denmark, May 2010 - Long-term Unemployment in Denmark (2010)
This report presents a summary of the regular reports submitted by the EEPO country experts of the European Employment Policy Observatory.

EEO Occasional Seminar, April 2010: Undeclared Work in Times of Economic Crisis (2010)
This paper provides an overview of geographical labour mobility in Belgium, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Portugal, Spain, Sweden and the UK in the context of the economic crisis in 2008.

EEO Occasional Seminar, February 2010: Youth Transitions: policy challenges and approaches (2010)
This paper provides an overview of geographical labour mobility in Belgium, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Portugal, Spain, Sweden and the UK in the context of the economic crisis in 2008.