Навигационна пътека

 

Търсене в базата данни с документи

 

Всички области на политиката

Изпълнение на европейския стълб на социалните права

Умения


Европейска стратегия за заетост


Преместване и работа в Европа

Агенции и партньори


Социална защита и социално приобщаване


Анализ, oценка, oценка на въздействиетоФинансиране
 

Резултати

Showing 1 - 10 of 267

Предвиждане за преструктуриране на предприятия: Национален семинар на тема - България - Казуси : Представяне на случай (2010)

Прогнозиране и управление на преструктурирането: Национален семинар - България - Дневен ред (2010)

Anticipating skill needs of the labour force and equipping people for new jobs (2010)
Which role for Public Employment Services in early identi-fication of skill needs and labour up-skilling?

Study to support an Impact Assessment on further action at European level regarding Directive 2003/88/EC and the evolution of working time organisation (2010) (2010)

Detailed report on the implementation by Member States of the Working Time Directive (2010) (2010)

European Job Mobility Bulletin - November 2010 (2010)

European Vacancy Monitor - November 2010 (2010)

Denmark, May 2010 - Long-term Unemployment in Denmark (2010)
This report presents a summary of the regular reports submitted by the EEPO country experts of the European Employment Policy Observatory.

EEO Occasional Seminar, April 2010: Undeclared Work in Times of Economic Crisis (2010)
This paper provides an overview of geographical labour mobility in Belgium, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Portugal, Spain, Sweden and the UK in the context of the economic crisis in 2008.

EEO Occasional Seminar, February 2010: Youth Transitions: policy challenges and approaches (2010)
This paper provides an overview of geographical labour mobility in Belgium, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Portugal, Spain, Sweden and the UK in the context of the economic crisis in 2008.