Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων


δεξιότητεςΕυρωπαϊκή Στρατηγική ΑπασχόλησηςΜετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης


Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων


Χρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 389

Κατάλογοι ελέγχου στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης (2009)
Κατάλογοι ελέγχου στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης

Πρóβλεψη και Διαχείριση Αναδιάρθρωσης Εθνικο σεμιναριο - Κυπροσ - Ημερήσια Διάταξη (2009)

Study on the role of the Public Employment Services (PES) related to Flexicurity in the European labour markets (2009)

Opinion: How can Public Employment Services (PES) best deliver on the new skills for new jobs policy objective? (2009)

Report (Executive Summary) of Implementation of Directive 2003/88/EC - Romania (2009)

Report (Executive Summary) of Implementation of Directive 2003/88/EC - Bulgaria (2009)

April 2009 - EEO Background Paper on Measures to Deal with the Econonomic Crisis - April 2009 (2009)
This report presents a summary of the regular reports submitted by the EEPO country experts of the European Employment Policy Observatory.

August 2009 - Green Jobs (2009)
This report presents a summary of the regular reports submitted by the EEPO country experts of the European Employment Policy Observatory.

EEO Review 2009: The employment dimension of economic greening (2009)
The concept of ‘going green’ is spreading in the EU and is having a significant impact on the economy. This greening of the economy is expected to have widespread effects on EU industries and the labour market. This European Employment Observatory Review looks at the influence of the greening of the economy on European employment. The report analyses both the risks and benefits of the green economy and identifies measures that can be taken to limit such risks.

EEO Review 2009: The employment dimension of economic greening - National Articles - Austria (2009)