Navigačný riadok

 

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

 

Všetky oblasti politiky

Pilier sociálnych práv



Zručnosti













Európska stratégia zamestnanosti









































Zmena pobytu a práca v Európe


















































































Agentúry a partneri














Sociálna ochrana a sociálne začlenenie







































Analýza, hodnotenie, hodnotenie vplyvu






Financovanie
























 

Vyhľadávanie vo výsledkoch

Showing 1 - 10 of 278

Národná sociálna správa na rok 2012 - Slovensko (2012)

Výbor pre sociálnu ochranu - HLAVNÉ ZÁVERY (2009)

2016 Social Protection Performance Monitor (SPPM) dashboard results  (2017)

SPPM country profiles - AT 2016 (2016)

SPPM country profiles - BE 2016 (2016)

SPPM country profiles - BG 2016 (2016)

SPPM country profiles - CY 2016 (2016)

SPPM country profiles - CZ 2016 (2016)

SPPM country profiles - DE 2016 (2016)

SPPM country profiles - DK 2016 (2016)