Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

δεξιότητεςΕυρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης
Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη
Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων


Πρωτοβουλίες της στρατηγικής
Χρηματοδότηση

 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 238

Εθνικη Κοινωνικη Εκθεση 2012 - Κυπρου (2012)

Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (2009)

SPPM - Access to health (2016)

2015 Social Protection Performance Monitor (SPPM) dashboard results (2016)

Work programme of the Social Protection Committee for 2016 (2016)

SPPM country profiles – AT (2015)

SPPM country profiles - BE (2015)

SPPM country profiles - BG (2015)

SPPM country profiles - CY (2015)

SPPM country profiles - CZ (2015)