Навигационна пътека

 

Търсене в базата данни с документи

 

Всички области на политиката

Стълб на социалните права
Умения
Европейска стратегия за заетостПреместване и работа в Европа

Агенции и партньори


Социална защита и социално приобщаване


Анализ, oценка, oценка на въздействието


Инициативи на „Европа 2020“
Финансиране
 

Резултати

Showing 1 - 10 of 248

Национален социален доклад на Република България за 2013-2014 г. (2014)

Национален социален доклад на Република България 2011-2012 година (2012)

Комитет за социална закрила - Ключови Послания (2009)

SPPM - Access to health (2016)

Social Protection Committee - Indicators Sub-Group: Work Programme 2016 (2016)

2015 Social Protection Performance Monitor (SPPM) dashboard results (2016)

Assessment of the 2016 Country-specific Recommendations (CSRs) and the implementation of the 2015 CSRs (2016)

National Social Report - Hungary (2016)

National Social Report – Germany (2016)

National Social Report – Ireland (2016)