Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 42 for "ssornincome"

Research Note 2010: Financial exclusion in the EU  (2010)

Research Note 2010: The potential effects of the recession on the risk of poverty  (2010)

Research Note 2010: Detailed analysis of the relative position of migrants  (2010)

Research Note 2010: Developing and testing a new measure of social climate  (2010)

Research Note 2010: Over-indebtedness  (2010)

Research Note 2010: The persistent risk of poverty  (2010)

Research Note 2010: Modelling the distributional effects of austerity measures  (2010)

Research Note 2009: Analysing the link between measured and perceived income inequality in European countries  (2009)

Research Note 2009: Measuring wealth and the implications for measures of distribution and the risk of poverty  (2009)

Research Note 2009: The impact of income in kind on income distribution and the risk of poverty  (2009)