Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης
Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι
Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 24 for "ssornhealth"

Research Note 2009: Measuring ‘Avoidable’ Mortality  (2009)

Research Note 2009: Unmet need as an indicator of access to health care in Europe  (2009)

Research Note 2009: Recession and health in Europe: what to expect?  (2009)

Research Note 2009: Primary care in Europe  (2009)

Annual Report 2009: Health trends in the EU  (2009)

Research Note 2008: Is prevention better than cure? A review of the evidence  (2008)

Research Note 2008: Countering the stigmatisation and discrimination of people with mental health problems in Europe  (2008)

Research Note 2008: Chronic Disease Management in Europe  (2008)

Research Note 2008: Relative and absolute inequalities in health  (2008)

Research Note 2008: What are the methodological issues related to measuring health care performance?  (2008)