Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 18 for "ssorndemo"

Research Note 2009: Economic recession and fertility in the developed world  (2009)

Research Note 2009: The global economic crisis and international migration: An uncertain outlook  (2009)

Research Note 2009: Transition to adulthood in Europe  (2009)

Research Note 2009: The economic situation of older cohorts in Europe  (2009)

Research Note 2009: Demographic change and the acceptance of population-related policies  (2009)

Research Note 2008: The Impact of Migration on Welfare Systems and Social Services in EU15  (2008)

Research Note 2008: Adoptions in the EU  (2008)

Research Note 2008: EUROPOP2008 compared with EUROPOP2004 scenarios  (2008)

Research Note 2008: Mixed Marriages in the EU  (2008)

Research Note 2008: Wasted potential? Children of immigrants in education  (2008)