Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 12 for "vacanciesmonitoring"

European Vacancy Monitor - November 2010  (2010)

European Vacancy Monitor - March 2011  (2011)

European Vacancy Monitor October 2011  (2011)

European Vacancy Monitor January 2012  (2012)

European Vacancy Monitor - April 2012  (2012)

European Vacancy Monitor - December 2012  (2012)

European Vacancy Monitor - July 2011  (2011)

European Vacancy Monitor - November 2013  (2013)

European Vacancy Monitor - February 2013  (2013)

European Vacancy Monitor - May 2013  (2013)