Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 11 for "socialsituationreport"

Statistical Portraits of the Social Situation 2010  (2010)

The Social Situation in the European Union 2008  (2009)

Social Situation Report 2009 - Europeans broadly satisfied with their lives  (2009)

The Social Situation in the European Union 2007  (2008)

The social situation in the European Union 2005-2006  (2007)

The social situation in the European Union 2005-2006 - Overview  (2007)

The social situation in the European Union 2004  (2004)

The social situation in the European Union 2003  (2003)

The social situation in the European Union 2002  (2002)

The social situation in the European Union 2001  (2001)