Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εργασιακά δικαιώματαδεξιότητες
Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης

Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης


Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη

Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων

Πρωτοβουλίες της στρατηγικής
Χρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 170 for "skills humancapital"

ESPN Flash Report - Malta - Linking formal education with vocational experience: the “education +” initiative (2015)
”education+” is a new initiative of the Ministry of Education, launched as part of the Government’s Framework for the Education Strategy for Malta 2014-2020, that is intended to develop and cultivate useful skills, attitudes and values among Malta’s youth. It seeks to empower young people to become active citizens and be employable in a dynamic society. It marks a clear departure from traditional learning systems which were mainly classroom/ laboratory based.

EEPO Review: Upskilling unemployed adults, March 2015  (2015)
This review presents an in-depth analysis of funded training provision across Member States aimed at raising the skills of adult unemployed persons (25-64) with low levels of qualifications or inadequate basic skills. The review describes the funding, the institutions responsible for governance and the implementation of training programmes. It maps and provides detailed information of the set-up of training interventions and measures provided to unemployed adults, based on individual country reports from each of the 33 countries covered by EEPO. The Review also explores lessons from comparative analysis, drawing on evaluation findings, highlighting effective design features and considers the role of the European Structural Fund (ESF) in supporting training for unemployed adults. Finally, it outlines the challenges training programmes need to overcome and presents a set of recommendations.

Thematic Seminar: Technology and Employment, 4 April 2014 (2014)
This seminar was aimed at officials of the European Commission and included presentations by Dr. Maarten Goos (Associate Professor of Economics, University of Leuven) and John Hurley (Eurofound). The seminar focused on the impact technology has on the creation and/or suppression of jobs in the near future and which sectors will provide for the “job rich recovery”. The seminar also discussed the issue of job polarisation and how to improve skills provision to make technology a driver for growth.

Catalogue of Measures, March 2014 (2014)
Catalogue of Measures, March 2014

Catalogue of Measures, September 2014 (2014)
Catalogue of Measures, September 2014