Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 14 for "skills humancapital"

LEED final study report - Compilation of Working Papers 1-20 (2008)  (2008)

LEED final study report - European labour market analysis using firm-level panel data and linked employer-employee data (2008)  (2008)

Employment in Europe Report 2008 - Chapter 5: Education and employment: different pathways across occupations  (2008)

Employment in Europe Report 2007 - Chapter 4: Strengthening continuing vocational training at the initiative of the enterprise  (2007)

Employment in Europe report (2006) - Chapter 4: Human Capital, Technology and Growth in the EU Member States  (2006)

EMCO Background Note on Human Capital  (2005)

EMCO Contribution on Human Capital  (2005)

Human Capital as a factor of growth and employment at the regional level (France and Germany)  (2005)

Human Capital and labour market performance: evidence and policy challenges  (2004)

Human Capital as a factor of growth and employment at the regional level (Belgium)  (2004)