Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εργασιακά δικαιώματα

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης

Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων

Εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕΕταίροι

Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Πρωτοβουλίες της στρατηγικής
ΧρηματοδότησηΣυντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 137 for "skills humancapital"

Chapter 1: EU employment in a global context: where will new jobs come from and what will they look like? (2014)
The EU is a strong global economy but, as it emerges from recession, it faces many far-reaching challenges – increasingly specialised trade and production, rapidly evolving technologies, and ever increasing concerns about demographic and environmental challenges. This chapter considers the evidence of where Europe’s new jobs come from, what they will look like in terms of content and skills, and what kind of education, training and support will be required. It foresees growth in high quality jobs that exploit the EU’s comparative advantage, as well as new jobs in the health and care sectors.

pdf English