Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτωνδεξιότητες

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης

Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης


Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική ΈνταξηΑναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων


Πρωτοβουλίες της στρατηγικής
Χρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 345 for "skills humancapital"

Awards for VET Excellence (web version) - European Vocational Skills Week 2017 (EL) (2017)

European Vocational Skills Week Closing Event (24 November) (2017)

Agenda: Promoting the Vocational Skills Agenda – Together (22 November) (2017)

ESPN Flash Report 2017/50 - Croatia - Policy vacuum in the face of a new wave of emigration from Croatia (2017)
Since joining the European Union, Croatia has experienced significant levels of emigration, particularly of people of prime working age, with official statistics significantly underestimating the extent of emigration. Combined with falling birth rates, emigration contributes to overall population decline, shortages of key skills, and an ageing population. Although demographic trends have been a cause of political concern, there have been few policy initiatives. The Government of Croatia could do more to promote circular migration, investing in those professions and geographical areas where propensity to migrate is highest.

Adult skills - Austria - Country fiche (2017)

Adult skills - Belgium - Country fiche (2017)

Adult skills - Bulgaria - Country fiche (2017)

Adult skills - Croatia - Country fiche (2017)

Adult skills - Cyprus - Country fiche (2017)

Adult skills - Czech Republic - Country fiche (2017)