Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 12 for "mobilitymonitoring"

European Job Mobility Bulletin - November 2010  (2010)

European Job Mobility Bulletin - March 2011  (2011)

European Job Mobility Bulletin October 2011  (2011)

European Job Mobility Bulletin January 2012  (2012)

European Job Mobility Bulletin - April 2012  (2012)

European Job Mobility Bulletin - December 2012  (2012)

European Job Mobility Bulletin - July 2011  (2011)

European Job Mobility Bulletin - November 2013  (2013)

European Job Mobility Bulletin - February 2013  (2013)

European Job Mobility Bulletin - May 2013  (2013)