Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 8 of 8 for "lifelongapproachwork"

Monitoring the duration of working life in the European Union  (2009)

Analysis of the average exit age from the labour force (study report 2008)  (2008)

Employment in Europe 2007 – Chapter 2: Active ageing and labour market trends for older workers  (2007)

Policies for involving the social partners in the integration of people at a disadvantage in the labour market (study report 2006)  (2006)

Ageing and Employment - Summary of the report  (2006)

Ageing and employment - final report 2006  (2006)

Ageing and employment: Identification of good practice to increase job opportunities and maintain older workers in employment (study report 2006)  (2006)

Employment in Europe Report 2003 - Chapter 5: Labour market trends and characteristics of older workers  (2003)