Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 23 for "jobquality"

Final report on indirect measurement methods for undeclared work in the EU and Croatia and Turkey (2009)  (2009)

A taxonomy of European labour markets using quality indicators  (2008)

Employment in Europe Report 2008 - Chapter 4: Measuring the quality of employment in the EU  (2008)

Seminar on 'Measurement of Undeclared Work' - The Italian approach of measuring undeclared work  (2007)

Employment in Europe Report 2007 - Chapter 5: The Labour income share in the EU  (2007)

Special Eurobarometer survey  (2007)

The Impact of working time - Country reports  (2006)

The Impact of Working Time - Executive Summary  (2006)

The Impact of working time  (2006)

Health and Quality in Work - Impact of Macroeconomic Factors on Mortality in Europe and the OECD - Annex IV and V (2006)  (2006)