Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 5 of 5 for "evaluationemployment"

Mid-term evaluation of the European Globalisation Adjustment Fund  (2011)

Ex post evaluation of the 2000-2006 ESF: Impact on the functioning of the labour market and on the investment in human capital infrastructure through support to systems and structures  (2010)

Evaluation of the contribution of the ESF to the EES  (2010)

Evaluation of the Programme for Community incentive measures (EIM) in the field of employment (contractor: PriceWaterhouseCoopers)  (2008)

Evaluation of the 2006: European Year of Workers' Mobility. Towards a European Labour Market (contractor: PPMI)  (2008)