Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων


δεξιότητες
Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης


Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων


Χρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 35 for "empleuropereport"

Employment in Europe 2010 (2010)

MEMO - Employment in Europe report 2009 (2009)

2009 Employment in Europe report (2009)

Evaluation of the communication of the EIE report- Final Report (2008)

Evaluation of the communication of the EIE report- Second Interim Report (2008)

Evaluation of the communication of the EIE report- Volume 2 – First Interim Report (2008)

Employment in Europe 2008 Conference Programme  (2008)

Employment in Europe Report (2008) (2008)

Evaluation of the communication of the Employment in Europe report (2008)

Employment in Europe 2007 - The labour income share in the EU (2007)
Presentation by Eric Meyermans, European Commission