Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης
Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι
Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 15 for "LabourMarketPolicyAnalysis"

Paper on Automatic Stabilisers  (2013)

A euro-area wide unemployment insurance as an automatic stabilizer: Who benefits and who pays?  (2013)

Unemployment benefits in EU member states  (2013)

A euro-area wide unemployment insurance as an automatic stabilizer: Who benefits and who pays?  (2013)

A European unemployment insurance as a stabilization device – Selected issues  (2012)

Analysis of costs and benefits of active compared to passive measures - Executive summary  (2012)

Analysis of costs and benefits of active compared to passive measures  (2012)

The role and impact of labour taxation policies  (2011)

Benefit systems and their interaction with active labour market policies (ALMPs) - Executive Summary  (2008)

Benefit systems and their interaction with active labour market policies (ALMPs)  (2008)