Navigačný riadok

 

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

 

Všetky oblasti politiky

Práva na pracovisku

Európska stratégia zamestnanosti


Analýza, hodnotenie, hodnotenie vplyvu

Práca v inej krajine EÚ
Partneri

Sociálna ochrana a sociálne začlenenieIniciatíva Európa 2020
FinancovanieKoordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ

 

Vyhľadávanie vo výsledkoch

Showing 1 - 10 of 11 for "IRIE"

Industrial relations in Europe 2002 (2002)
The 2002 Industrial Relations Report outlines the principal advances in labour relations in Europe in the course of 2000 and 2001 (European social dialogue, labour law, non-discrimination, extension of collective agreements), the organisation of new European players at sectoral level and the preparations for enlargement.

pdf Deutsch English français

Report of the High level Group on industrial relations and change in the European Union - 2001 (2001)
This report has been delivered by the High-level Group on the industrial relations and change, set up by the Commission in 2001 to assess the opportunities and the instruments for a renewal of industrial relations. It recommends the elaboration, at all levels (European, national, regional and company level), of a new action programme in order to focus industrial relations on certain priorities, setting out a series of recommendations intended for European decision-makers and, in particular, the social partners.

pdf Deutsch English español français