Ścieżka nawigacji

 

Wyszukiwanie w bazie dokumentów

 

Wszystkie obszary polityki

Prawa w pracyEuropejska strategia zatrudnieniaAnalizy, ocena, ocena wpływu

Praca w innym kraju UE
Partnerzy

Ochrona socjalna i włączenie społeczne

Inicjatywy w ramach strategii Europa 2020
FinansowanieKoordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE 

Wyniki wyszukiwania

Showing 1 - 10 of 11 for "IRIE"

Industrial relations in Europe 2002 (2002)
The 2002 Industrial Relations Report outlines the principal advances in labour relations in Europe in the course of 2000 and 2001 (European social dialogue, labour law, non-discrimination, extension of collective agreements), the organisation of new European players at sectoral level and the preparations for enlargement.

Report of the High level Group on industrial relations and change in the European Union - 2001 (2001)
This report has been delivered by the High-level Group on the industrial relations and change, set up by the Commission in 2001 to assess the opportunities and the instruments for a renewal of industrial relations. It recommends the elaboration, at all levels (European, national, regional and company level), of a new action programme in order to focus industrial relations on certain priorities, setting out a series of recommendations intended for European decision-makers and, in particular, the social partners.